Oficjalna strona internetowa Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Strona główna strona główna   Mapa serwisu mapa serwisu

 

| KONTAKT |

 

| MEDAL |

 

| O ZMRP |

 
 

Siedziba Zarządu
ZMRP

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
na terenie IBDiM

Adres do korespondencji:
ZMRP Oddział Wielkopolski
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 5
60-965 Poznań


Wyślij  Napisz do nas

Oddziały lokalne
ZMRP
Dolnośląski
Gdański
Górnośląski
Łódzki
Małopolski
Pomorsko-Kujawski
Rzeszowsko-Lubelski
Świętokrzyski
Warmińsko-Mazurski
Warszawski
Wielkopolski
Zachodniopomorski

 

MEDALE I CZŁONKOWIE HONOROWI
ZWIĄZKU MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Strzałka Członkowie honorowi
Strzałka Laureaci
Strzałka Regulamin
Strzałka MedalCzłonkowie honorowi ZMRP
(kolejność alfabetyczna)

ANDRUSZEWICZ Stanisław, prof., śp.
BILISZCZUK Jan, prof.
BRUNARSKI Lesław, prof.
FILIPIUK Stefan
FLAGA Kazimierz, prof.
GŁOMB Józef, prof.
GRZEGORZEWICZ Krzysztof
HADRIAN Zbisław
IWANOW Mikołaj, śp.
JAROMINIAK Andrzej, prof.
JAWORSKI Andrzej
KĘDZIERSKI Bronisław, śp.
KMITA Jan, prof., śp.
KOŁOSOWSKI Julian
KORELESKI Juliusz, prof., śp.
MIKOŚ Jerzy, śp.
NIEMIERKO Andrzej, śp.
PATER Zbigniew
POMYKAŁA Wiesław
RADOMSKI Wojciech, prof.
RYBAK Mieczysław, prof., śp.
RYŻYŃSKI Andrzej, prof., śp.
SKARŻEWSKI Jacek, śp.
SKAWIŃSKI Marian
SZATKOWSKI Franciszek, śp.
SZCZYGIEŁ Juliusz, śp.
WIŚNIEWSKI Janusz, śp.
WOŁOWICKI Witold, prof.
WYSIATYCKI Kazimierz, prof.Laureaci Medalu ZMRP

Nr

Dla

Za zasługi

Data

1.

Kol. Prof.
Andrzeja
Ryżyńskiego

Zorganizowanie Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz twórczy wkład w podnoszenie rangi Polskiego Mostownictwa.

Kraków
18.06.1997

2.

Kol. Prof.
Józefa
Głomba

Wdrożenie w polskim mostownictwie technologii nasuwania podłużnego oraz zastosowanie lekkiego betonu konstrukcyjnego w budowie mostów betonowych.

Kraków
18.06.1997

3.

Kol. Prof.
Jana
Kmity

Twórcze osiągnięcia w polskim mostownictwie w zakresie teorii, praktyki i badań naukowych oraz za wieloletnie przewodniczenie Sekcji Głównej Techniki Mostowej przy Zarządzie Głównym SITK, poprzedniczki Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Kraków
19.09.1997

4.

Kol. Prof.
Mieczysława
Rybaka

Twórcze osiągnięcia w polskim mostownictwie w zakresie teorii, praktyki i badań naukowych oraz za wieloletnie przewodniczenie Sekcji Głównej Techniki Mostowej przy Zarządzie Głównym SITK, poprzedniczki Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Kraków
19.09.1997

5.

Kol.
Stefana
Jendrzejka

Osiągnięcia w zakresie projektowania betonowych mostów sprężonych, w tym za projekt mostu autostradowego TAPP przez Wisłę koło Torunia.

Kraków
22.10.1998

6.

Kol.
Andrzeja
Jaworskiego

Osiągnięcia w zakresie projektowania betonowych mostów sprężonych, w tym za projekt mostu autostradowego TAPP przez Wisłę koło Torunia.

Kraków
22.10.1998

7.

Kol.
Zygmunta
Patera

Wzorowe kierowanie przedsiębiorstwem Mosty - Łódź SA, realizację kilkudziesięciu obiektów mostowych o nowatorskiej konstrukcji oraz wdrożenie w firmie, po raz pierwszy w Polsce, systemu jakości ISO 9001.

Kraków
26.03.1999

8.

Kol.
Henryka
Żółtowskiego

Projekty znaczących obiektów mostowych w Polsce w tym za projekt obiektów mostowych "Trasy Zamkowej" w Szczecinie.

Kraków
26.03.1999

9.

Kol.
Maksymiliana
Wolffa

Znaczący postęp techniczny w dziedzinie projektowania obiektów mostowych z betonu sprężonego zwłaszcza za wdrożenie technologii realizacji mostów metodą betonowania wspornikowego.

Kraków
26.03.1999

10.

Kol. Prof.
Andrzeja
Jarominiaka

Twórcze osiągnięcia w zakresie teorii i wdrożeń nowych technologii fundamentowania dużych mostów oraz zasługi w kształceniu polskich mostowców.

Kraków
24.10.2000

11.

Kol.
Wiesława
Pomykały

Zasługi w dziedzinie tworzenia specjalistycznych służb utrzymania mostów oraz działalność integracyjną w środowisku zawodowym mostowców.

Kraków
24.10.2000

12.

Kol.
Stefana
Filipiuka

Zrealizowane obiekty mostowe na dużych rzekach polskich o konstrukcji z betonu sprężonego i konstrukcji stalowej.

Kraków
29.03.2001

13.

Kol. Prof.
Kazimierza
Flagi

Wieloletnią działalność organizacyjną na rzecz polskiego mostownictwa w Sekcji Głównej Techniki Mostowej SITK i Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie mostownictwa.

Kraków
29.03.2001

14.

Kol.
Leopolda
Giemzy

Realizację kilkudziesięciu dużych obiektów mostowych w tym w technologii nasuwania podłużnego oraz współpracę z polską nauką w rozwiązywaniu problemów mostowych.

Kraków
29.03.2001

15.

Kol. Prof.
Witolda
Wołowickiego

Za wieloletnią twórczą działalność w polskim mostownictwie, aktywny udział w powstaniu ZMRP, organizowanie corocznych ogólnopolskich seminariów na temat wzmacniania i przebudowy mostów oraz kierowanie kapitułą Konkursu "Dzieło Mostowe Roku".

Poznań
26.06.2001

16.

Kol.
Jacka
Skarżewskiego

Za wybitny wkład w zorganizowanie ZMRP i jego działalność w ciągu 10 lat istnienia.

Poznań
26.06.2001

17.

Kol.
Stanisława
Furmana

Wieloletnią twórczą działalność projektową i wykonawczą, obejmującą również wdrażanie nowych technologii, oraz wybitne zasługi organizacyjne na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa - Krynica
19.09.2002

18.

Kol.
Krzysztofa
Grzegorzewicza

Wieloletnią pracę badawczą i wdrożenia nowych technologii w zakresie fundamentowania budowli mostowych oraz wybitne zasługi organizacyjne na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa - Krynica
19.09.2002

19.

Kol.
Juliana
Kołosowskiego

Twórcze realizacje wielu nowatorskich budowli mostowych przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych i wieloletnie kierowanie tym przedsiębiorstwem oraz zasługi organizacyjne na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa - Krynica
19.09.2002

20.

Kol. Prof.
Jana
Bikiszczuka

Osiągnięcia badawcze, projektowe i realizacyjne dotyczące nowatorskich konstrukcji mostowych, w tym mostów podwieszonych oraz wykonywanych metodą nasuwania wzdłużnego.

Warszawa - Krynica
18.09.2003

21.

Kol.
Kazimierza
Chudzińskiego

Wieloletnią twórczą działalność projektową w mostownictwie, obejmującą także duże obiekty prze Odrę i Wartę.

Warszawa - Krynica
18.09.2003

22.

Kol.
Janusza
Wiśniewskiego

Wieloletnią twórczą działalność w wykonawstwie mostowym i wybitne osiągnięcia realizacyjne, w tym także w budowie dużych mostów przez Wisłę, oraz za działalność na rzecz ZMRP.

Warszawa - Krynica
18.09.2003

23.

Kol. Prof.
Kazimierza
Furtaka

Osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz osiągnięcia inżynierskie w mostownictwie i popularyzację tej dziedziny budownictwa.

Warszawa - Krynica
16.09.2004

24.

Kol.
Krzysztofa
Wąchalskiego

Osiągnięcia w projektowaniu i realizacji nowoczesnych konstrukcji mostowych.

Warszawa - Krynica
16.09.2004

25.

Kol.
Bolesława
Kłosińskiego

Za wybitne osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie fundamentowania obiektów mostowych oraz za zasługi w pracy na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa - Krynica
15.09.2005

26.

Kol.
Arkadiusza
Madaja

Za prace badawcze promujące postęp w polskim mostownictwie, autorstwo podręczników rozwijające wiedzę mostową oraz wybitny wkład w organizowanie piętnastu corocznych ogólnopolskich seminariów "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów" oraz aktywność w pracy na rzecz Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa - Krynica
15.09.2005

27.

Kol.
Jana
Piekarskiego

Za wybitny wkład w promowanie postępu w polskim mostownictwie, szczególnie w zakresie technologii budowy mostów z betonu sprężonego oraz budowy mostów podwieszonych i łukowych.

Warszawa - Krynica
15.09.2005

28.

Kol.
Andrzeja
Topolewicza

Za wybitne osiągnięcia w projektowaniu i realizacji wielu nowatorskich obiektów mostowych w kraju i za granicą w ciągu ponad pięćdziesięcioletniej pracy zawodowej.

Warszawa - Krynica
15.09.2005

29.

Kol.
Jerzego
Ramsa

Za liczne realizacje obiektów mostowych, zwłaszcza mostów przez Wisłę w Warszawie i Toruniu.

Warszawa - Krynica
14.09.2006

30.

Kol.
Andrzeja
Stańczyka

Za twórczą działalność projektową i wykonawczą oraz nadzór naukowy nad realizacją nowatorskich w Polsce konstrukcji mostowych, w tym mostów podwieszonych w Warszawie i Gdańsku, oraz popularyzację wiedzy o mostach świata.

Warszawa - Krynica
14.09.2006

31.

Kol.
Piotra
Waneckiego

Za twórczą działalność projektową w mostownictwie, dotyczącą zwłaszcza betonowych mostów belkowych wykonywanych metodami betonowania nawisowego i nasuwania wzdłużnego oraz betonowych mostów podwieszonych.

Warszawa - Krynica
14.09.2006

32.

Kol.
Wojciecha
Radomskiego

Za wieloletnie działania organizacyjne na rzecz Związku, wybitne osiągnięcia naukowe oraz znaczący wkład w integrację środowiska polskich mostowców.

Warszawa - Krynica
14.09.2006

33.

Kol.
Włodzimierza
Główczaka

Za liczne projekty stalowych obiektów mostowych i kładek dla pieszych o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Warszawa - Krynica
19.09.2007

34.

Kol.
Stanisława
Pawelskiego

Za liczne realizacje obiektów mostowych, zwłaszcza mostów podwieszonych przez Wisłę w Gdańsku i Płocku.

Warszawa - Krynica
19.09.2007

35.

Kol.
Marian
Skawińskiego

Za badania i wdrażanie systemów produkcji sprężonych belek mostowych, liczne publikacje naukowe oraz działalność w stowarzyszeniach zawodowych.

Warszawa - Krynica
19.09.2007

36.

Kol.
Ewy
Kordek

Za znaczące dokonania w dziedzinie projektowania nowoczesnych obiektów mostowych.

Warszawa - Krynica
24.09.2008

37.

Kol.
Wojciecha
Krzewiny

Za wieloletnią twórczą działalność w wykonawstwie mostowym, propagowanie nowych rozwiązań i technologii oraz przekazywanie własnych, cennych doświadczeń współpracownikom.

Warszawa - Krynica
24.09.2008

38.

Kol.
Andrzeja
Radoszewskiego

Za prowadzenie i nadzór nad realizacją bardzo wielu skomplikowanych inwestycji mostowych w Polsce i Libii oraz wychowanie wielu inżynierów mostowych.

Warszawa - Krynica
24.09.2008

39.

Kol.
Jerzego
Bogaczyka

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji montażu, wdrażania nowych technologii i kierowania budowami dużych obiektów mostowych.

Warszawa - Krynica
23.09.2009

40.

Kol.
Marka
Łagody

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań konstrukcji mostowych, wdrażania nowych technologii i projektowania nowoczesnych obiektów mostowych.

Warszawa - Krynica
23.09.2009

41.

Kol.
Jerzego
Weselego

Za wkład w rozwój podstaw teoretycznych i stworzenie oryginalnego oprogramowania służącego do obliczeń skomplikowanych konstrukcji mostowych.

Warszawa - Krynica
23.09.2009

42.

Kol.
Michała
Czerniaka

Za zasługi dla rozwoju mostownictwa i budowę mostów nad przeszkodami, na które trafiają osoby niepełnosprawne.

Warszawa - Krynica
22.09.2010

43.

Kol.
Marcelego
Dziurli

Za organizację i wieloletnie kierowanie Zakładem Mostów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Osiągnięcia w projektowaniu mostów i działalność organizacyjną w Sekcji Techniki Mostowej SITK i ZMRP.

Warszawa - Krynica
22.09.2010

44.

Kol.
Jana
Siudy

Za projektowanie ciekawych nietypowych obiektów mostowych, zbudowanie podstaw uznanej firmy wykonawczo-projektowej, efektywne kierowanie dużym wielobranżowym biurem projektów i Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz zaangażowanie na rzecz ZMRP.

Warszawa - Krynica
21.09.2011

45.

Kol.
Tomasza
Siwowskiego

Za działalność projektową, naukowo-dydaktyczną, ekspercką i szkoleniową oraz rozwijanie nowych technologii materiałowych i wykonawczych.

Warszawa - Krynica
21.09.2011

46.

Kol.
Andrzeja
Urbaniaka

Za realizacje kilkudziesięciu obiektów mostowych, kierowanie i nadzór nad skomplikowanymi inwestycjami, w których były wykorzystywane najnowocześniejsze technologie materiałowe, wykonawcze i organizacyjne.

Warszawa - Krynica
21.09.2011

47.

Kol.
Zygmunta
Andrejasa

Za kierowanie budową wielu znaczących dla rozwoju myśli technicznej w Polsce obiektów mostowych oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii budowy i wyposażenia mostów.

Warszawa - Krynica
19.09.2012

48.

Kol.
Roberta
Słoty

Za działalność projektową i nadzór nad realizacjami wielu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie mostów.

Warszawa - Krynica
19.09.2012

49.

Kol.
Krzysztofa
Żółtowskiego

Za działalność projektową, naukową i związkową związaną z mostownictwem.

Warszawa - Krynica
19.09.2012

50.

Kol.
Włodzimierza
Bielskiego

Za nadzór nad realizacją bardzo wielu skomplikowanych inwestycji mostowych.

Warszawa - Krynica
18.09.2013

51.

Kol.
Marka
Jusika

Za działalność projektową i nadzór nad realizacjami wielu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie mostów.

Warszawa - Krynica
18.09.2013

52.

Kol.
Romana
Michalczuka

Za działalność projektową, naukową i związkową związaną z mostownictwem.

Warszawa - Krynica
18.09.2013

53.

Kol.
Edwarda
Marcinków

Za realizację obiektów mostowych o oryginalnej i szybkiej technologii budowy.

Warszawa - Krynica
17.09.2014

54.

Kol.
Tomasza
Kaczmarka

Za wieloletnią twórczą działalność w projektowaniu mostów z użyciem nowym rozwiązań i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terenów górniczych oraz za przekazywanie zdobytej wiedzy i doświadczenia swoim współpracownikom.

Warszawa - Krynica
17.09.2014

55.

Kol.
Marka
Czerwca

Za prowadzenie i realizację wielu skomplikowanych inwestycji mostowych.

Warszawa - Krynica
23.09.2015Regulamin przyznawania
Medalu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
"Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie"

 1. Decyzją Zarządu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polski z dnia 9 kwietnia 1997 roku ustanawia się Medal Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej "Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie"
 2. Medal przyznawany jest przez Kapitułę Medalu powoływaną przez Zarząd Związku na każdą kolejną kadencję Władz Związku. Kapituła Medalu wybiera ze swego składu przewodniczącego.
 3. Medalem mogą być wyróżniani członkowie indywidualni Związku za wybitne osiągnięcia w następujących działach mostownictwa:

  1. projektowanie i realizacja obiektów mostowych,
  2. wdrożenie nowych technik i technologii w polskim mostownictwie,
  3. prace naukowo-badawcze determinujące postęp w mostownictwie polskim oraz podręczniki akademickie i inne wydawnictwa syntetyzujące wiedzę na temat mostownictwa lub popularyzujące rozwój polskiego mostownictwa.

  W wyjątkowych wypadkach Medalem mogą być wyróżniane osoby spoza Związku.

 4. Kapituła przyznaje rocznie do trzech Medali, które są imienne, kolejno numerowane, z podaniem roku przyznania.
 5. Wnioski o przyznanie Medalu - odpowiednio uzasadnione - mogą składać na ręce Przewodniczącego Kapituły Medalu, w terminie do końca roku kalendarzowego:

  • Prezydium Zarządu Związku,
  • Prezydia Oddziałów Regionalnych Związku,
  • Grupy 10-ciu członków Związku.

 6. Kapituła Medalu rozpatruje złożone wnioski i podejmuje decyzje do końca marca następnego roku kalendarzowego.
 7. Wręczenie Medali odbywa się uroczyście podczas ważnych wydarzeń w życiu Związku (Krajowe Zebranie Delegatów, konferencje naukowe, uroczyste zebrania Zarządu).
 8. Uhonorowany Medalem członek Związku otrzymuje dodatkowo dyplom okolicznościowy.
 9. Makieta medalu i forma - matka medalu przechowywane są w siedzibie Oddziału Małopolskiego ZMRP, który sprawuje nad nimi pieczę i ponosi za nie odpowiedzialność.

Regulamin do pobrania

Dyskietka  Regulamin.pdf


Medal Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Awers Medalu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Rewers Medalu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


 

STATUT ZMRP


ZARZĄD ZMRP


ODDZIAŁY ZWIĄZKU


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


CERTYFIKATY ZMRP


DZIEŁO MOSTOWE


BIBLIOTECZKA ZMRP


KONKURS FOTOGRAFICZNY ZMRP


KALENDARZ MOSTOWY


 
 

Strona główna strona główna

   

Do góry do góry

 
 

Uwagi i propozycje dotyczące serwisu www.zmrp.pl prosimy przesyłać do
©
Wszystkie prawa zastrzeżone