Rok 2012

 

Na Konkurs 2012 r. nadesłano 42 prace od 7 uczestników z 4 Oddziałów. Sąd Konkursowy w składzie: Jerzy Makowski (Warszawa), Ewa Michalak (Rzeszów), Marek Mistewicz (Warszawa), Andrzej Niemierko (Warszawa) – przewodniczący i Jadwiga Wrzesińska (Warszawa) po przeprowadzeniu w sposób jawny dwustopniowych eliminacji, do fi nałowej rozgrywki zakwalifi kował 10 prac. W głosowaniu tajnym przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

Laureatami Konkursu 2012 zostali:
– I nagroda: Grzegorz Łaba (Bielsko-Biała) za pracę: „Zimowy transport – wiadukt kolejowy w Bojszowicach”,
– II nagroda: Wojciech Średniawa (Kraków) za pracę: „Kładka pieszo-jezdna w Lubniu na rzece Rawie”,
– III nagroda: Grzegorz Łaba (Bielsko-Biała) za pracę: „Znikając w ciemności – wiadukt koło Gorzowa Wlkp. nad S-3”.
Wyróżnienia przyznano za prace:
– „Miejski – kładka nad rzeką Białą przy centrum Sfera”, autor: Grzegorz Łaba (Bielsko-Biała),
– „Kładka na Sole w Węgierskiej Górce”, autor: Wojciech Średniawa (Kraków),
– „W ciemności – most przez Nysę w Skorogoszczy ciągu DK94”, autor: Grzegorz Łaba (Bielsko-Biała),

Najwięcej uczestników i prac było z Oddziału Warszawskiego (4 uczestników, 24 prace). Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu, wraz z wręczeniem nagród laureatom, odbyło się 4 czerwca 2013 r. podczas XXIII seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”, organizowanego przez Politechnikę Poznańską i Oddział Wielkopolski ZMRP w Rosnówku koło Poznania. Przewodniczący Sądu Konkursowego wraz z przewodniczącym Związku Mostowców RP prof. Januszem Szelką wręczyli nagrodzonym i wyróżnionym dyplomy oraz albumy z dziedziny architektury, fotografi ki i krajoznawstwa. W holu obok sali konferencyjnej zawisł plakat z pracami nadesłanymi na Konkurs. Wybrane prace z Konkursu 2012 znajdą się tradycyjnie w wydawanym przez Ewelinę Nawarę z MEDIA PRO kalendarzu ZMRP na rok 2014. Konkurs jest kontynuowany w bieżącym roku. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 grudnia 2013 r. Zapraszamy do udziału w nim wszystkich członków Związku, także tych, którzy wstąpią do niego w bieżącym roku.

Prace nagrodzone

Pozostałe prace zakwalifikowane do II etapu (finałowego)

Pozostałe prace zakwalifikowane do I etapu