biuletyn informacyjny

 

 

 

Biuletyny Informacyjne ZMRP zawierają archiwalne informacje o działalności Związku oraz informacje o działalności poszczególnych oddziałów. Rozprowadzane były wśród członków Związku oraz jako wkładka do „Inżynierii i Budownictwa”, którą członkowie zwyczajni mogli (i mogą w dalszym ciągu) zaprenumerować po cenie ulgowej.

 

Pobierz numery biuletynu poniżej: