kontakt

Siedziba Zarządu ZMRP

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa na terenie IBDiM

Adres do korespondencji

ZMRP Oddział Wielkopolski

ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań

Napisz do nas

Kontakt do sekretarza: 

zmrp.wlkp@wp.pl

Zostań członkiem ZMRP

Członkami zwyczajnymi ZMRP mogą być osoby fizyczne, związane specjalnością zawodową z mostownictwem. Aby zostać członkiem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej wypełnij wniosek.