KRAJOWa RADA

KRAJOWY ZARZĄD XI KADENCJI ZWIĄZKU MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Arkadiusz MADAJ (Przew. O/Wielkopolskiego)

Przewodniczący

Janusz RYMSZA (O/ Warszawski)

Tomasz SIWOWSKI (O/ Rzeszowsko - Lubelski)

Krzysztof ŻÓŁTOWSKI (O/ Gdański)

Wiceprzewodniczący

Tomasz SZATANIK (O/ Wielkopolski)

Skarbnik

Łukasz SZUBA (O/ Wielkopolski)

Sekretarz

CZŁONKOWIE KRAJOWEJ RADY

Anna BANAŚ (Przew. O/ Gdańskiego)
Franciszek BARTMANOWICZ (Przew. O/ Małopolskiego)
Jan BIEŃ (O/ Dolnośląski)
Włodzimierz BIELSKI (Przew. O/ Warszawskiego)
Marek GOTOWSKI (O/ Pomorsko – Kujawski)
Jakub JAROSZ (Przew. O/ Łódzkiego)

Marek SALAMAK (Przew. O/ Górnośląskiego)
Marcin SĘK (Przew. O/ Dolnośląskiego)
Tomasz SIWOWSKI (O/ Rzeszowsko-Lubelski)
Tomasz SZATANIK (O/ Wielkopolski)
Czesław SZCZESIK (Przew. O/ Pomorsko – Kujawskiego)
Łukasz SZUBA (O/ Wielkopolski)

Ewa MICHALAK (O/ Rzeszowsko-Lubelski)
Jan PIEKARSKI (O/ Warszawski)
Kazimierz PIWOWARCZYK (O/ Małopolski)
Stanisław ROZIN (Przew. O/ Świętokrzyskiego)
Piotr RYCHLEWSKI (O/ Warszawski)
Janusz RYMSZA (O/ Warszawski)
Wojciech TROCHYMIAK (O/ Warszawski)

Helena WALASEK (Przew. O/ Warmińsko – Mazurskiego)
Janusz WASILKOWSKI (Przew. O/ Zachodniopomorskiego)
Janusz WÓJTOWICZ (Przew. O/ Rzeszowsko-Lubelskiego)
Adam WYSOKOWSKI (O/ Dolnośląski)
Krzysztof ŻÓŁTOWSKI (O/ Gdański)

KOMISJA REWIZYJNA

Krzysztof GERMANIUK

Przewodniczący

Marcin CZECH

Krzysztof POKORSKI

Członkowie

SĄD KOLEŻEŃSKI

Joanna GIEROBA

Przewodniczący

Stanisław KAMIŃSKI

Andrzej ŚLIWKA

Członkowie