KRAJOWa RADA

KRAJOWY ZARZĄD XII KADENCJI ZWIĄZKU MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adam WYSOKOWSKI (Przew. O/Dolnośląskiego)

Przewodniczący

Janusz RYMSZA (O/ Warszawski)

Marek GOTOWSKI (O/ Pomorsko-Kujwski)

Krzysztof ŻÓŁTOWSKI (O/ Gdański)

Wiceprzewodniczący

Tomasz SZATANIK (O/ Wielkopolski)

Skarbnik

Łukasz SZUBA (O/ Wielkopolski)

Sekretarz

CZŁONKOWIE KRAJOWEJ RADY

Anna BANAŚ (Przew. O/ Gdańskiego)
Włodzimierz BIELSKI (Przew. O/ Warszawskiego)
Jan BIEŃ (O/ Dolnośląski)
Marcin CZECH (O/ Górnośląski)
Marek GOTOWSKI (Wiceprzew. O/ Pomorsko – Kujawskiego)
Paweł HAWRYSZKÓW (Przew. O/ Dolnośląskiego)
Tomasz JAWORSKI (O/ Małopolski)

Piotr KLIKOWCZ (Przew. O/ Górnośląskiego)
Maciej KULPA (Przew. O/ Rzeszowsko-Lubelskeigo)
Czesław  MACHELSKI (O/ Dolnośląski)
Arkadiusz  MADAJ (Przew. O/ Wielkopolskiego)
Marek PAŃTAK (Przew. O/ Małopolskiego)
Ewelina REIZER (O/ Rzeszowsko-Lubelski)
Stanisław ROZIN (Przew. O/ Świętokrzyskiego)
Piotr RYCHLEWSKI (O/ Warszawski)
Janusz RYMSZA (Wiceprzew. O/ Warszawskiego)
Marek SALAMAK (O/ Górnośląski)
Tomasz SIWOWSKI (Wiceprzew. O/ Rzeszowsko-Lubelski)
Tomasz SZATANIK (O/ Wielkopolski)
Czesław SZCZESIK (Przew. O/ Pomorsko-Kujawskiego)
Łukasz SZUBA (O/ Wielkopolski)
Wojciech TRYCHOMIAK (O/ Warszawski)
Helena WALASEK (Przew. O/ Warmińsko – Mazurskiego)
Janusz WASILKOWSKI (Przew. O/ Zachodniopomorskiego)
Adam WYSOKOWSKI (O/ Dolnośląski)
Krzysztof ŻÓŁTOWSKI (Wiceprzew. O/ Gdańskiego)

KOMISJA REWIZYJNA

Krzysztof GERMANIUK

Przewodniczący

Marcin ABRAMSKI

Krzysztof POKORSKI

Członkowie

SĄD KOLEŻEŃSKI

Stanisław KAMIŃSKI

Przewodniczący

Anna KOWALSKA

Andrzej ŚLIWKA

Członkowie