oddziały związku

ZWIĄZEK MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Członek zbiorowy IABSE
POLISH SOCIETY OF BRIDGE ENGINEERS
Collective Member of International Association for Bridge and Structural Engineering

Siedziba Zarządu ZMRP:

ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
na terenie IBDiM
www.zmrp.pl

Sekretarz ZMRP:

Łukasz SZUBA
Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
ZMRP Oddział Wielkopolski
Politechnika Poznańska  ul. Piotrowo 5 , 60-965 Poznań

Oddział Dolnośląski

Przewodniczący: Marcin SĘK
54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska 27
TARCOPOL Sp. z o.o.

Oddział Gdański

Przewodniczący: Ewa KORDEK
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej Transportu Szynowego i Mostów
www.pg.edu.pl/zmrp

Oddział Górnośląski

Przewodniczący: Marek SALAMAK
40-609 Katowice, ul. Lechicka 24
Zarząd Dróg Wojewódzkich
tel. (32) 78 19 211, fax (32) 78 19 200
www.zmrpkatowice.pl

Oddział Łódzki

Przewodniczący: Małgorzata JEZIERSKA
Adres siedziby Oddziału:
94-112 Łódź, ul. Bratyslawska 52
tel. (42) 686 32 92
Adres do korespondencji:
90-002 Łódź, ul. Tuwima 28
Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.  Pracownia Mostów
tel. (42) 205 54 21

Oddział Małopolski

Przewodniczący: Franciszek BARTMANOWICZ
Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Politechnika Krakowska L-1
www.krakow.zmrp.pl

Oddział Pomorsko-Kujawski

Przewodniczący: Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA
85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Katedra Mechaniki Konstrukcji
www.bydgoszcz.zmrp.pl

Oddział Rzeszowsko-Lubelski

Przewodniczący: Tomasz SIWOWSKI
35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12
Politechnika Rzeszowska
Zakład Dróg i Mostów
www.orl.zmrp.pl

Oddział Świętokrzyski

Przewodniczący: Stanisław ROZIN
25-852 Kielce, ul. Chorzowska 28
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Ośrodek Badań Mostów w Kielcach
tel. 41 342 67 68

Oddział Warmińsko-Mazurski

Przewodniczący: Helena WALASEK
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14F/41
www.olsztyn.zmrp.pl

Oddział Warszawski

Przewodniczący: Włodzimierz BIELSKI
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
na terenie IBDiM
tel. 606 490 889
www.warszawa.zmrp.pl

Oddział Wielkopolski

Przewodniczący:
60-965 Poznań, ul. Piotrowo 5
Politechnika Poznańska
Instytut Inżynierii Lądowej
tel. 61 647 58 28
www.wlkp.zmrp.pl

Oddział Zachodniopomorski

Przewodniczący: Janusz WASILKOWSKI
Adres siedziby Oddziału:
70-656 Szczecin, ul. Energetyków 9
Adres do korespondencji:
70-340 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 33
GDDKiA Oddział w Szczecinie
tel. (91) 43-25-344