dzieło mostowe roku (DMR)

DZIEŁO MOSTOWE ROKU
Regulamin konkursu ZMRP „Dzieło Mostowe Roku” (2018-02-16)

§ 1
1. Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki mostowej, a w efekcie
systematyczne podnoszenie poziomu polskiego mostownictwa.
2. Do Konkursu można zgłaszać wybitne dzieła mostowe wykonane w ciągu ostatnich 2. lat.
3. Najlepszym dziełom przyznawane są nagrody w formie statuetki wraz z dyplomem lub dyplomy.
4. Organizacją Konkursu i przyznawaniem nagród zajmuje się Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd
Związku na każdą kolejną kadencję Władz Związku.
5. Kapituła liczy do 7 osób reprezentujących podstawowe kierunki działalności Związku (nauka,
projektowanie, wykonawstwo, służby inwestorskie).
Kapituła wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
§ 2
1. Nagrody ZMRP są przyznawane za następujące dzieła w kategoriach:
a) za konstrukcję obiektu mostowego,
b) za rewitalizację obiektu mostowego,
c) za wdrożenie nowych technologii.
2. Corocznie Kapituła może przyznać łącznie do 3. nagród za wyżej wymienione dzieła.
§ 3
1. Wnioski do Przewodniczącego Kapituły Konkursu, o wyróżnienie nagrodą za prace wykonane nie później
niż do 31 grudnia poprzedniego roku, mogą składać najpóźniej do końca I-szego kwartału roku bieżącego:
a) jednostki zajmujące się zarządzaniem obiektami mostowymi,
b) przedsiębiorstwa wykonawcze,
c) biura projektów,
d) placówki naukowo-badawcze,
e) Prezydium Zarządu i prezydia oddziałów regionalnych Związku,
f) grupa 10-ciu Członków Związku.
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku wszystkich kluczowych uczestników
współtworzących dzieło tj.:
a) Inwestora,
b) Projektanta,
c) Wykonawcę.
W przypadku gdy autorami dzieła nie były wymienione pojedyncze instytucje lub pojedyncze osoby fizyczne,
należy wskazać tych, których należy uhonorować nagrodą. W pisemnym uzasadnieniu należy określić wkład
poszczególnych podmiotów lub osób fizycznych w wykonanie dzieła. Będzie to stanowić dla Kapituły
podstawę do nagrodzenia zgłoszonej kandydatury.
3. Wniosek o nagrodę powinien zawierać:
a) umotywowanie wniosku (1-2 strony maszynopisu),
b) opis dzieła mostowego z odpowiednią dokumentacją wizualną,
c) inne dokumenty: dane adresowe i kontaktowe Wnioskodawcy i uczestników procesu budowlanego,
oświadczenie inwestora o terminie zakończenia budowy, przebudowy bądź remontu obiektu
mostowego, poświadczone przez inwestora informacje o autorstwie nowatorskich rozwiązań i wdrożeń,
d) dowód uiszczenia opłaty w wysokości 1.000 zł (opłaty należy dokonać na konto ZMRP).
4. Nagrodę, w postaci statuetki i dyplomu honorowego otrzymuje/ą Wyróżniony /Wyróżnieni przez Kapitułę
i zgłoszony/zgłoszeni do nagrody. Pozostali, wymienieni we wniosku i uznani przez Kapitułę, uczestnicy
procesu budowlanego, otrzymują dyplom honorowy. Statuetkę mogą otrzymać również pozostali,
uhonorowani dyplomem uczestnicy procesu budowlanego po wniesieniu przez każdego z nich, dodatkowej
opłaty, w wysokości 1.000 zł.
§ 4
1. Kapituła ogłasza wyniki Konkursu w pierwszym półroczu danego roku za prace zrealizowane w ciągu
ostatnich dwóch lat.
2. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbywa się podczas ważnych wydarzeń w
życiu Związku (Krajowy Zjazd Delegatów, konferencje naukowo-techniczne, uroczyste zebrania Zarządu).

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close