Rok 2013

 

Sąd Konkursowy w składzie: Jerzy Mąkowski (Warszawa), Ewa Michalak (Rzeszów), Marek Mistewicz (Warszawa), Andrzej Niemierko (Warszawa) – przewodniczący (Warszawa) i Jadwiga Wrzesińska (Warszawa), po przeprowadzeniu
w sposób jawny 3-stopniowych eliminacji, do fi nałowej rozgrywki zakwalifi kował 10 prac. W głosowaniu tajnym przyznano 3 nagrody i 4 wyróżnienia.

Laureatami Konkursu 2013 zostali:
– I nagroda: Mariusz Prędota (Warszawa) za pracę: „Puławy – most im. Jana Pawła II przez Wisłę”,
– II nagroda: Marcin Graczyk (Poznań) za pracę: „Most kolejowy na Krówce i nad DK25 w Buszkowie”,
– III nagroda: Wojciech Średniawa (Kraków) za pracę: „Most prowadzący do zamku w Kórniku”.

Wyróżnienia przyznano pracom:
– „Most kolejowy na Brdzie w Koronowie”; autor: Marcin Graczyk (Poznań),
– „Most Śląsko-Dąbrowski przez Wisłę w Warszawie”; autor: Mariusz Prędota (Warszawa),
– „Z innej perspektywy… – podwieszona kładka dla pieszych nad DK1 w Pszczynie”; autor: Grzegorz Kopeć (Goczałkowice-Zdrój),
– „W drodze… – most Rędziński przez Odrę we Wrocławiu”, autor: Danuta Witczak (Poznań).

Najwięcej uczestników i prac było z Oddziału Wielkopolskiego (3 uczestników, 22 prace). Poziom był bardzo wyrównany. Prace fi nalistów dzieliły niewielkie różnice punktowe. Z tego też powodu przyznano 4, a nie 3, jak jest w zwyczaju, wyróżnienia. Cieszy coraz większy zasięg Konkursu, a więc i jego popularność wśród członków naszego Związku.
Cieszy też, że w obiektywach uczestników Konkursu znajduje się coraz więcej obiektów mostowych z różnych zakątków Polski. Rejestrowane są też najnowsze osiągnięcia krajowego mostownictwa. Witamy z radością nowych uczestników Konkursu i liczymy, że ich grono będzie się nadal powiększać. Po raz pierwszy Oddział Wielkopolski zdominował Konkurs, zarówno pod względem liczby uczestników, jak i liczby nadesłanych prac. Czyżby to był skutek prezentacji wyników Konkursu na Seminarium Mostowym w Rosnówku? Sprawdzimy to w latach następnych.

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu, wraz z wręczeniem nagród laureatom, odbyło się 3 czerwca 2014 r., tradycyjnie podczas XXIV Seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”, organizowanego przez Politechnikę Poznańską i Oddział Wielkopolski ZMRP w Rosnówku koło Poznania. Przewodniczący Sądu Konkursowego, wraz z przewodniczącym Związku Mostowców RP prof. Januszem Szelką, wręczyli nagrodzonym i wyróżnionym dyplomy oraz albumy z dziedziny architektury, fotografi ki i krajoznawstwa. W holu obok sali konferencyjnej zawisł plakat z pracami nadesłanymi na Konkurs. Wybrane prace z Konkursu 2013 znajdą się tradycyjnie w wydawanym przez Ewelinę Nawarę z MEDIA PRO kalendarzu ZMRP na rok 2015. Konkurs jest kontynuowany w bieżącym roku. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 grudnia 2014 r. Zapraszamy do udziału w nim wszystkich członków Związku, także tych, którzy wstąpią do niego w bieżącym roku. Polecamy też zapoznać się szczegółowo z regulaminem Konkursu zamieszczonym w Internecie na stronie Związku. Niżej przedstawiono wyniki Konkursu 2013 wraz z pracami, które przeszły do kolejnych etapów eliminacji.

Prace nagrodzone

Prace wyróżnione

Pozostałe prace zakwalifikowane do III etapu (finałowego)

Pozostałe prace zakwalifikowane do III etapu (finałowego)