Rok 2015

 

Od 2004 r. ZMRP organizuje dla swoich członków Konkurs Fotograficzny na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce. Na ubiegłoroczną XII edycję konkursu nadesłano 56 prac od 11 uczestników z 7 Oddziałów (widoczny postęp w stosunku do Konkursu 2014, na który wpłynęło 28 prac od 9 uczestników z 5 Oddziałów). Sąd Konkursowy w składzie: Katarzyna Janikowska (Bydgoszcz), Jerzy Mąkowski (Warszawa), Ewa Michalak (Rzeszów), Marek Mistewicz (Warszawa), Andrzej Niemierko (Warszawa) – przewodniczący i Jadwiga Wrzesińska (Warszawa), po przeprowadzeniu w sposób jawny 2-stopniowych eliminacji, do finałowej rozgrywki zakwalifikował 13 prac. W głosowaniu tajnym przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

Laureatami Konkursu 2015 zostali:
– I nagroda: Wojciech Średniawa (Kraków) za pracę „Kładka nad Zakopianką w Jaworniku koło Myślenic,
– II nagroda: Michał Delmaczyński (Bydgoszcz) za pracę „Wiadukt na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy”,
– III nagroda: Marek Rzytelewski (Bydgoszcz) za pracę „Poranek w Solcu nad Wisłą” – budowa mostu przez Wisłę w m. Kamień.
3 wyróżnienia przyznano pracom:
– „Kładka przez Odrę na jazie w Chróścicach”, autor: Władysław Kluczewski (Wrocław),
– „Most Średnicowy przez Wisłę w Warszawie”, autor: Tomasz Wierzbicki (Warszawa),
– „Krata 3” – most przez Wisłę w ciągu linii kolejowej nr 26, autor: Mariusz Prędota (Warszawa).

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbyło się 7 czerwca 2016 r. tradycyjnie podczas XXVI seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”, organizowanego przez Politechnikę Poznańską i Oddział Wielkopolski ZMRP w Rosnówku koło Poznania. Sekretarz Sądu Konkursowego dr inż. Ewa Michalak wraz z przewodniczącym Związku Mostowców RP dr hab.inż. Arkadiuszem Madajem, prof. Politechniki Poznańskiej, wręczyli nagrodzonym i wyróżnionym dyplomy oraz albumy z dziedziny architektury i malarstwa. W holu obok sali konferencyjnej zaprezentowano plakat z pracami nadesłanymi na Konkurs.

Wybrane prace z Konkursu 2015 znajdą się tradycyjnie w wydawanym wspólnie z MEDIA PRO kalendarzu ZMRP na rok 2017. Konkurs jest kontynuowany w roku 2016. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 grudnia 2016 r. Zapraszamy do udziału w nim wszystkich członków Związku, także tych, którzy wstąpią do niego w bieżącym roku. Polecamy też zapoznać się szczegółowo z regulaminem konkursu zamieszczonym w Internecie na stronie Związku. Niżej zamieszczono prace nagrodzone i wyróżnione oraz pozostałe prace zakwalifikowane do etapu finałowego w Konkursie 2015.

Prace nagrodzone

Prace wyróżnione

Pozostałe prace zakwalifikowane do etapu finałowego