Andrzej Stańczyk przez 41 lat pracował w Politechnice Warszawskiej jako asystent i adiunkt w Katedrze Mostów i Budowli Podziemnych, a po reorganizacji w Zakładzie Mostów. Równolegle był zatrudniony w kilku firmach krajowych, a w okresie urlopowania przez Politechnikę pracował w Iraku (4 lata) i Algerii (5 lat).

Jest twórcą lub współtwórcą projektów budowy i rekonstrukcji wielu obiektów mostowych. Można tu wyliczyć: 

 • projekt trójprzęsłowego wiaduktu w ciągu autostrady A2 (2005),
 • projekt przebudowy wiaduktów nad torami PKP w ul. Górczewskiej w W-wie (2004),
 • projekt przebudowy wiaduktów kolejowych nad ul. Górczewską w W-wie (2002),
 • nadzór naukowy nad budową mostu Siekierkowskiego i estakady głównej węzła „Czerniakowska” w W-wie (2002),
 • nadzory naukowe nad budową pylonów mostów Sucharskiego w Gdańsku (2000) i Świętokrzyskiego w W-wie (1999),
 • projekt budowlany i wykonawczy remontu generalnego mostu Gdańskiego w W-wie (1998),
 • projekty tuneli i wyrobisk obiektów technicznych metra w Algierze (około 100 projektów wykonanych w latach 1988 – 2003),
 • budowa obiektów mostowych Autostrady nr 1 w Iraku (1983 – 1987).

Wyróżnia Go pasja zwiedzania świata. Poświęca temu bez mała każdy urlop. Śledząc Jego wspomnienia z wypraw turystycznych można wyciągnąć wniosek, że na kraj świata goni Go potrzeba poznawania nie tylko krajów i ich mieszkańców, ale przede wszystkim światowego dziedzictwa budownictwa mostowego. Każda podróż jest uwieńczona publikacją opisującą napotkane dzieła lokalnego mostownictwa. Zbiór publikacji opisujących spotkane po drodze mosty jest ogromny. Oto wybrane pozycje z krajowej prasy fachowej:

 • Kilka spostrzeżeń z budowy autostrady w Iraku – Inżynieria i Budownictwo 8/83
 • Budowa „polskiego” odcinka autostrady nr 1 w Iraku – Drogownictwo 3/86
 • Budowa metra w Algierze (współautor W. Grodecki) – Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1/96
 • Projektowanie i budowa pierwszego odcinka metra w Algierze – Budownictwo Górnicze
  i Tunelowe 2/96, 3/96, 4/96
 • Mosty starej Konstantyny – Drogownictwo 10/97
 • Polska specjalność w budownictwie komunikacyjnym – Drogownictwo 10/97
 • Czy można było uratować mosty przed ubiegłoroczną powodzią? – Inżynieria i Budownictwo 2/98
 • Akwedukty rzymskie sprzed dwóch tysięcy lat – Drogownictwo 4/98
 • Wrażenia mostowe z podróży do Indonezji – Drogownictwo 6/98
 • Mosty Singapuru – Drogownictwo 7/98
 • Toledo i jego mosty –  Drogownictwo 10/98
 • Mosty Porto i Lizbony – Drogownictwo 1/99
 • Akwedukty portugalskie – Drogownictwo 2/99
 • Nowe kształty mostów zawieszonych na cięgnach – Architektura 6/99
 • Historia jednego ołtarza papieskiego – Inżynieria i Budownictwo 6/99
 • Wileńskie mosty na Wilii – Drogownictwo 7/99
 • Zabytkowe mosty drewniane w Szwajcarii – Drogownictwo 10/99
 • Mosty Iraku – Drogownictwo 3/2000
 • Trudności budowania na terenach dolnej Mezopotamii przed tysiącami lat i współcześnie –
  Drogownictwo 5/2000
 • To był świat w zupełnie starym stylu … świat niedocenionych teorii i niegdysiejszych konstrukcji – Drogownictwo 7/2000
 • O wrażeniach z podróży do Ziemi Świętej i jej kilku obiektach mostowych – Drogownictwo 8/2000
 • Mosty przez Wisłę w budowie – Drogownictwo 10/2000
 • Most Milenijny w Londynie – Drogownictwo 11/2000
 • Most Świętokrzyski. Technologia budowy pylonu – Kalejdoskop Budowlany 4/2000
 • Pylon bez tajemnic – Kalejdoskop Budowlany 7-8/2000
 • Milenijne konstrukcje nad Tamizą – cz. I – Kalejdoskop Budowlany 10/2000
 • Milenijne konstrukcje nad Tamizą – cz. II – Kalejdoskop Budowlany 11/2000
 • Milenijne konstrukcje nad Tamizą – cz. III – Kalejdoskop Budowlany 12/2000
 • Mosty Nepalu – Drogownictwo 2/01
 • O mostach rybińskich, Krzyżakach i średniowiecznej twierdzy – Drogownictwo 3/01
 • Podróżowanie po Egipcie i mosty Kairu – Drogownictwo 6/01
 • Współtwórcy? – Drogownictwo 9/01
 • Technologia budowy pylonów mostu Siekierkowskiego – Inżynieria i Budownictwo 1/02
 • Mosty Antonio da Ponte – dwa najsłynniejsze z czterystu mostów Wenecji – Drogownictwo 1/02
 • Podróżowanie drogami Meksyku – Drogownictwo 2/02
 • „Irish bridges” na Saharze – Drogownictwo 5/02
 •  Mosty Wietnamu – Drogownictwo 11/02
 • Obiekty inżynierskie trasy Siekierkowskiej – cz. I – Kalejdoskop Budowlany 9/02
 • Obiekty inżynierskie trasy Siekierkowskiej – cz. II – Kalejdoskop Budowlany 10/02
 • Obiekty inżynierskie trasy Siekierkowskiej – cz. III – Kalejdoskop Budowlany 11/02
 • Siła przyzwyczajenia – czyli o statyce „śledzia” i krawężnika – Drogownictwo 1/03
 • Rzeki i drogi łączą lub dzielą – mosty przez Nil w Egipcie – Drogownictwo 4/03
 • Mosty przez Sekwanę w Paryżu – Drogownictwo 7/03
 • Diabelskie mosty i refleksje kształceniu inżynierów – Kalejdoskop Budowlany 6/04
 •  Polskie autostrady – Kalejdoskop Budowlany 9/03
 • Pont du Gard niedomaga – Drogownictwo 11/03
 • Mosty Belgradu – czterdzieści lat później – Drogownictwo 10/04
 • Tropami mostów Ernesta Malinowskiego. Mosty za cenę guana – Drogownictwo 4/05
 • Tropami mostów Ernesta Malinowskiego. Mosty Arequipy – ostatnia kratownica Finka
  – Drogownictwo 5/05
 • Drogi Peru – Drogownictwo 6/05
 • Mosty nad Niagarą – cz. I – Kalejdoskop Budowlany 9/05
 • Mosty nad Niagarą – cz. II – Kalejdoskop Budowlany 10/05
 • Przebudowa starych wiaduktów – cz. I – Kalejdoskop Budowlany 12/05
 • Mosty przez Łabę w Ústi – Drogownictwo 1/06
 • Mosty przez Tyber w Rzymie – Drogownictwo 3/06
 • Mosty na Peloponez – Drogownictwo 4/06
 • Ponte Vecchio we Florencji – Drogownictwo 5/06

Znając Autora powyższych publikacji nie ma wątpliwości, że lista publikacji będzie się wydłużała, nowe teksty już są w opracowaniu.

Pasja dr inż. Andrzeja Stańczyka do poznawania światowego mostownictwa i dzielenie się z nami zdobytą wiedzą jest godna wyróżnienia przez środowisko mostowców Medalem ZMRP.