W 1959 roku ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej na kierunku Mosty i Budownictwo Podziemne. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 15, któremu pozostał wierny i oddany aż do przejścia na emeryturę. Przeszedł przez różne stanowiska: od inżyniera budowy do dyrektora Oddziału, zawsze ściśle związany z bezpośrednim wykonawstwem. Te trwałe więzy ze swoją firmą, nazywaną przez Niego PRK-15, mimo niefortunnej zmiany nazwy na ZBM PP, rozumie każdy, kto poznał inż. Janusza Wiśniewskiego i z nim współpracował. Trzy szczególnie cechy trzeba podkreślić. Są to:

·        szacunek i uznanie dla partnerów, niezależnie od tego czy jest nim przełożony, czy też robotnik albo majster,

·        chęć podejmowania trudnych zadań, zmuszających do twórczego poszukiwanie rozwiązań i dających wykonawcom satysfakcję zawodową,

·        pasja poznawania świata, która sprzyja gromadzeniu wokół siebie chętnych do wspólnych wypraw i wycieczek.

Ponad czterdziestoletni okres pracy w PRK-15 to bardzo długi wykaz obiektów mostowych, które stanowią dorobek zawodowy mgr inż. Janusza Wiśniewskiego. Wystarczy przytoczyć kilka, aby mieć pogląd o Jego wkładzie w mostownictwo.

Początek pracy zawodowej to pełnienie funkcji inżyniera budowy, potem kierownika budowy na obiektach rozbudowywanego w latach sześćdziesiątych Warszawskiego Węzła Kolejowego: na linii Średnicowej wiadukty na Powiślu, pod stacją Odolany w ciągu ul. Dźwigowej, w rejonie posterunków Warszawa-Czyste, we Włochach i Piastowie. Następne kilka lat inż. Wiśniewski pracował w zarządzie PRK-15, zajmując się przygotowywaniem budowy lub remontu wielu mostów.

W roku 1980. powraca do bezpośredniego wykonawstwa i wkrótce potem obejmuje funkcję szefa Oddziału Budowy Mostów nr 1. Po kilku latach OBM-1 usamodzielnia się przyjmując nazwę ZBM-1, a mgr inż. Janusz Wiśniewski zostaje jego prezesem. Przez wiele lat pod Jego kierownictwem ZBM-1 dorobił się znakomitej kadry i bardzo dobrej opinii wśród inwestorów. Złożyły się na to liczne realizacje, z których warto wymienić:

·        przebudowę mostu kolejowego pod Cytadelą w Warszawie, wyróżniającą się sposobem wprowadzenia nowych i usunięcia starych kratownic,

·        remont trzydźwigarowego mostu kolejowego w Toruniu, połączony z bardzo trudną operacją rozdzielania ustroju dwutorowego na samodzielne konstrukcje jednotorowe,

·        budowa mostu autostradowego przez Wisłę koło Torunia,

·        budowa konstrukcji oporowych przyszłej trasy Prymasa Tysiąclecia w Warszawie,

·        budowa wiaduktów trasy AK w Warszawie (nad ul. Broniewskiego i pod ul. Powązkowską),

·        przebudowa wiaduktu kolejowego we Włochach.

W roku 2000 mgr inż. Janusz Wiśniewski zakończył pracę w ZBM-1 i przeszedł na emeryturę. Ale stan spoczynku całkiem nie pasuje do Jego osobowości. Przyjął bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie: podjął się funkcji dyrektora technicznego budowy mostu Siekierkowskiego w Warszawie, przekazanego do użytku jesienią 2002 roku.

Obok swej działalności zawodowej mgr inż. Janusz Wiśniewski jest zaangażowany w pracę społeczną w Związku Mostowców RP. Od początku istnienia Związku aż do teraz tj. przez pięć kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału Warszawskiego ZMRP. Jego praca w Związku łączy się z pasją do poznawania świata i jego historii. Jest niestrudzonym organizatorem wycieczek technicznych i techniczno-turystycznych, krajowych i zagranicznych. Wycieczki, łączące w swoim programie zagadnienia techniczne i krajoznawcze, cieszą się wzięciem, a ich twórca i organizator ogromnym uznaniem uczestników. To już sześć wypraw zagranicznych zorganizował kolega Janusz Wiśniewski:

Dania i przeprawa mostowa do Szwecji, Portugalia, Włochy (Toskania), Turcja (Kapadocja) Włochy (Sycylia), a w roku 2003 Chorwacja.