Rok 2007

 

W 2004 r. Związek Mostowcow Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił stały Konkurs Fotograficzny na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce. W regulaminie Konkursu, opublikowanym wowczas w Biuletynie Związku Mostowcow, napisano: W trosce o kształtowanie wyczucia estetyki u projektantów i budowniczych mostów Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza stały, coroczny Konkurs na fotografie propagujące walory estetyczne obiektów mostowych w Polsce. Obiekty mostowe powinny być dumą regionów i miast oraz przydawać im piękna. Powinny stawać się ich wyróżnikami nie tylko jako dzieła techniki, ale również jako przyciągające uwagę akcenty estetyczne.

Konkurs 2007 r. cieszył się, podobnie jak poprzednie jego trzy edycje, rownie dużym zainteresowaniem. Wpłynęły 72 prace od 11 uczestnikow.

Liczba fotografii zgłoszonych przez uczestnika wyniosła od 1 do 13. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie była przynależność do Związku Mostowcow RP. Sąd Konkursowy w składzie: Katarzyna Janikowska (Bydgoszcz), Ewa Michalak (Rzeszow), Andrzej Niemierko (Warszawa) i Jadwiga Wrzesińska (Warszawa) na posiedzeniu 7.02.2008 r., po przeprowadzeniu w sposob jawny 3-stopniowej eliminacji, spośrod 71 fotografii (1 odrzucono jako nie spełniającą warunkow Konkursu) do ostatecznej rozgrywki zakwalifikował 12 prac.

W głosowaniu tajnym, spośrod tych 12 fotografii, trzem przyznano nagrody a trzem wyrożnienia (wszystkie 3 uzyskały identyczną liczbę punktow).

Podział nagrod był następujący:

  • I nagroda: praca SOLO2007 – „Cisza – wiadukt im. Stanisława Markiewicza w Warszawie”; autor: Andrzej Marecki,
  • II nagroda: praca MILVUS – „Montaż mostu Puławskiego na Wiśle”; autor: Krzysztof Kania,
  • III nagroda: praca SOŁA – „Most na Sole w Milówce (5)”; autor: Ryszard Jurecki.
  • 3 wyrożnienia przyznano pracom: – SOLO2007 – „Muzykanci – most Świętokrzyski”; autor: Andrzej Marecki, – DELFIN – „Romantyczny zachód”; autor: Andrzej Gebert, – SOLO2007 – „Łodyga – kładka nad ul. Toruńską w Warszawie”; autor: Andrzej Marecki.

W Konkursie 2007 uczestniczyło 6 członkow Oddziału Warszawskiego, 3 z Oddziału Gornośląskiego oraz po 1 z Oddziałow Dolnośląskiego i Małopolskiego. Sąd Konkursowy zwrocił uwagę na coraz wyższy poziom nadsyłanych prac i dając temu wyraz przyznał dodatkowe nagrody: – Krzysztofowi Kani – nagrodę w postaci autorskiego wydawnictwa „Czas krajobrazu” od Pawła Pierścińskiego za wysokie walory zdjęcia, ktore zdobyło II nagrodę, – Mariuszowi Prędocie – nagrodę w postaci autorskiego albumu „Elektrownie wodne” od Katarzyny Janikowskiej za oddanie nastroju zimowego na zdjęciu „Mostek w Łopusznej”.

Ogłoszenie wynikow i rozdanie nagrod odbyło się 17 kwietnia br. podczas VI Konferencji „Estetyka mostow” zorganizowanej przez Instytut Drog i Mostow Politechniki Warszawskiej oraz Oddział Warszawski Związku Mostowcow Rzeczypospolitej Polskiej w Jachrance k. Warszawy. Przewodniczący Sądu Konkursowego dr inż. Andrzej Niemierko, wraz z przewodniczącym Związku Mostowcow RP prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Furtakiem, wręczyli nagrodzonym i wyrożnionym dyplomy oraz albumy z dziedziny historii architektury i zabytkow. W sali konferencyjnej wywieszono plakat o wymiarach 0,90 × 6,5 m, na ktorym przedstawiono wszystkie prace nadesłane na Konkurs, grupując je zgodnie z przeprowadzonymi przez Sąd selekcjami.

Plakat cieszył się dużym zainteresowaniem uczestnikow konferencji i jak się należało spodziewać wywołał liczne komentarze oceniające werdykt Sądu Konkursowego. Doceniając rolę, jaką odgrywa Konkurs w kształtowaniu odczucia estetycznego wśrod mostowcow, Związek Mostowcow RP zamierza w przyszłym roku wydać kalendarz z 12 fotografiami, ktore zakwalifikowano do ostatniego etapu Konkursu. W przyszłości warto by wydać także album z najładniejszymi zdjęciami i odpowiednim komentarzem. Konkurs jest kontynuowany w bieżącym roku i zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Jedyna zmiana w regulaminie Konkursu to ograniczenie formatu fotografii do 200 × 300 mm. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 grudnia 2008 r. Andrzej Niemierko

Prace nagrodzone

Prace wyróżnione

Pozostałe prace z III etapu Konkursu

Pozostałe prace z II etapu Konkursu

Pozostałe prace zakwalifikowane do I etapu