Rok 2008

 

W 2004 r. Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił stały Konkurs Fotograficzny na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce. W regulaminie konkursu, opublikowanym wówczas w Biuletynie Związku Mostowców, napisano: W trosce o kształtowanie wyczucia estetyki u projektantów i budowniczych mostów Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza stały, coroczny Konkurs na fotografie propagujące walory estetyczne obiektów mostowych wPolsce. Obiekty mostowe powinny być dumą regionów imiast oraz przydawać im piękna. Powinny stawać się ich wyróżnikami nie tylko jako dzieła techniki, ale również jako przyciągające uwagę akcenty estetyczne. Konkurs 2008 r., podobnie jak i poprzednie 4konkursy, cieszył się dużym zainteresowaniem – nadesłano 72 prace od 13 uczestników. Liczba fotografii zgłoszonych przez uczestnika wynosiła od 14 do 1. Od 2008 r. wprowadzono zmianę w regulaminie konkursu, polegającą na ograniczeniu formatu zdjęć do 200×300 mm. Warunkiem uczestniczenia w konkursie była przynależność do Związku Mostowców RP. Sąd Konkursowy działał w składzie: Katarzyna Janikowska (Bydgoszcz), Ewa Michalak (Rzeszów), Andrzej Niemierko (Warszawa), Paweł Pierściński (Kielce) i Jadwiga Wrzesińska (Warszawa). Na posiedzeniu 31.03.2008 r., po przeprowadzeniu w sposób jawny 3-stopniowych eliminacji, spośród 72 fotografii, do ostatecznej (finałowej) rozgrywki zakwalifikowano 12. W głosowaniu tajnym przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

Podział nagród był następujący: – I nagroda: praca PERSPEKTYWA – „Na Marsa (węzeł Marsa w Warszawie)”; autor: Andrzej Marecki i (14 punktów), – II nagroda: praca PERSPEKTYWA – „Nitowany (most Gdański w Warszawie)”; autor: Andrzej j Marecki i (18 punktów), – III nagroda: praca WIERZBA – „Tczew (6) – most drogowy i kolejowy”; autor: Mariusz z Prędota (21 punktów).

Trzy wyróżnienia przyznano pracom: – PERSPEKTYWA – „Dwa mosty (Karowa)”; autor: Andrzej Marecki i (24 punkty), – „Słoń” – „Trzy kolory”; autor: Andrzej Gebert (28 punktów), – „Słoń” – „Lustrzane odbicie w Wiśle”; autor: Andrzej Gebert (32 punkty). Cechą charakterystyczną Konkursu 2008 był udział uczestników aż z 8 na 12 oddziałów Związku. Świadczy to o zwiększającym się zainteresowaniu Konkursem wśród braci mostowej. Jak zwykle, najwięcej uczestników i prac było z Oddziału Warszawskiego. Sąd Konkursowy po raz kolejny zwrócił uwagę na wysoki poziom nadsyłanych prac. Doceniając poziom konkursu, artysta fotografik Paweł Pierściński – laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych – przekazał laureatom konkursu album „Paweł Pierściński: Twórczość 1955-2005”, wydany w Kielcach z okazji 50-lecia jego działalności artystycznej w dziedzinie fotografiki. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wraz z wręczeniem nagród laureatom, odbyło się podczas XIX seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”, organizowanego przez Politechnikę Poznańską i Oddział Wielkopolski ZMRP w Rosnówku 9-10.06.2009 r. Przewodniczący Związku Mostowców RP prof. Kazimierz Furtak wręczył nagrodzonym i wyróżnionym dyplomy oraz albumy z dziedziny architektury, krajoznawstwa i fotografiki. W holu obok sali konferencyjnej zawisł plakat o wymiarach 0,90×6,30 m, na którym przedstawiono wszystkie prace nadesłane na konkurs, grupując je zgodnie z przeprowadzonymi przez Sąd selekcjami. Plakat cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników Seminarium ijak się należało spodziewać wywołał liczne komentarze oceniające werdykt Sądu Konkursowego. Konkurs jest kontynuowany w roku 2009; zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 grudnia 2009 r.

Prace nagrodzone

Prace wyróżnione

Pozostałe prace zakwalifikowane do III etapu (finałowego)

Pozostałe prace zakwalifikowane do II etapu

Pozostałe prace zakwalifikowane do I etapu