Oficjalna strona internetowa Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Strona główna strona główna   Mapa serwisu mapa serwisu

 

| KONTAKT |

 

| AKTUALNOŚCI |

 

| O ZMRP |

 
 

Siedziba Zarządu
ZMRP

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
na terenie IBDiM


Adres do korespondencji:
ZMRP Oddział Wielkopolski
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 5
60-965 Poznań


Wyślij  Napisz do nas

KRONIKA 25-lecia ZMRP

Oddziały lokalne
ZMRP
Dolnośląski
Gdański
Górnośląski
Łódzki
Małopolski
Pomorsko-Kujawski
Rzeszowsko-Lubelski
Świętokrzyski
Warmińsko-Mazurski
Warszawski
Wielkopolski
Zachodniopomorski

 

Profesor Kazimierz Furtak – Członkiem Honorowym ZMRP


11 czerwca 2018 odbyło się w Rosnówku w czasie Nadzwyczajnego Krajowego Zebrania Delegatów ZMRP miłe wydarzenie. Zebrani przyjęli jednogłośnie uchwałę nadającą godność Członka Honorowego ZMRP kol. prof. Kazimierzowi Furtakowi wieloletniemu Przewodniczącemu Związku. Profesor działał aktywnie na forum Związku Mostowców, był Przewodniczącym Oddziału Małopolskiego ZMRP, członkiem, wiceprzewodniczącym oraz przewodniczącym Zarządu ZMRP.
Jego dorobek zawodowy jest imponujący -> link

Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze!

11 czerwca 2018, Rosnówko

Krajowe Zebranie Delegatów - nowy Statut ZMRP


Zjazd był poświęcony w głównej mierze dyskusji i przyjęciu nowego Statutu ZMRP. Komisja w składzie kol. Janusz Rymsza, Grzegorz Lewandowski i Stanisław Łukasik uzupełniona o Przewodniczącego Związku kol. Arkadiusza Madaja i Sekretarza Łukasza Szubę, po zakończeniu konsultacji, przedstawiła do uzgodnienia ostateczną wersję na posiedzeniu Zarządu ZMRP w lutym br. Wersja ta jako rekomendowana przez Zarząd trafiła pod głosowanie delegatów NKZD, który podjął jednogłośnie Uchwałę o przyjęciu nowelizacji.


Strzałka  więcej...


Strzałka Wspomnienie
18 - 19 maja 2017

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MOSTOWCÓW infraMOST

Strzałka komunikat
W listopadzie br. odbędzie się zapowiadana już rok temu konferencja InfraBIM czyli BIM w infrastrukturze drogowej i kolejowej www.infrabim.pl. Objęta jest ona również patronatem naszego Związku. Członkowie naszego Związku będą mogli wziąć udział w obradach przy obniżonej opłacie konferencyjnej. Aby z tego skorzystać przygotowany został specjalny link do rejestracji

Strzałka więcej...


   W dniu 06.06.2016r., w przeddzień XXVI Seminarium – Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów, Poznań Rosnówko, odbyło się inauguracyjne zebranie Zarządu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
   Zarząd przyjął protokół z Krajowego Zebrania Delegatów, które miało miejsce 28.04.2016r. we Wrocławiu.
   W trakcie zebrania uzupełniono skład Zarządu o nowych członków oraz wybrano Skarbnika i Sekretarza ZMRP.
   Wybrano również członków Kapituły Medalu ZMRP "Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie", Kapituły Konkursu "Dzieło Mostowe Roku", Kapituły "Nagrody im. Mieczysława Rybaka" oraz Sądu Konkursowego "Konkursu Fotograficznego ZMRP".
   Przyjęto uchwałę w sprawie sposobu przekazywania dokumentów związanych z organizacją działalności ZMRP. Zgodnie z jej zapisami wszelkie dokumenty związane z organizacją działalności ZMRP przekazywane będą w formie elektronicznej bezpośrednio na adresy e-mail członków ZMRP oraz osób zaproszonych. W innym przypadku należy złożyć stosowaną deklarację.
   Ponadto powołano Zespół Roboczy ds. opracowania nowelizacji Statutu ZMRP. Na dalszym etapie nowelizacja zostanie poddana pod głosowanie Zarządowi oraz Krajowemu Zebraniu Delegatów. Omówiono również pozostałe sprawy organizacyjne.


KRONIKA 25-lecia ZMRP

Strzałka  więcej...18 - 30 czerwca 2016

Oddział Warszawski ZMRP zaprasza na Wyprawę Mostową do NORWEGII, FINLANDII i SZWECJI

Strzałka więcej...


20 maja 2016

Piknik Mostowców

Strzałka więcej...8 - 11 maj 2016

Bridges and Structures Sustainability - Seeking Intelligent Solutions

Strzałka więcej...
22 - 23 października 2015

VIII Podkarpackie Spotkania Dyskusyjne "Innowacje w budowie mostów"

Serdecznie zapraszam na Spotkanie, które w tym roku poświęcone będzie problemom projektowania, budowy i badań pierwszego w Polsce mostu kompozytowego powstającego na Podkarpaciu.

Strzałka więcej...


Krynicki Wieczór Mostowy 2015 - Relacja fotograficzna

Strzałka galeria zdjęć15 - 16 października 2015

VI SEMINARIUM MIEJSKIE OBIEKTY MOSTOWE

Strzałka więcej...


Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej aktywnie wspiera organizację seminarium Wrocławskie Dni Mostowe 2015 - Mosty łukowe - Dzieła kultury, projektowanie, budowa, utrzymanie. Pragniemy zachęcić wszystkich naszych członków oraz sympatyków do udziału w tym wydarzeniu. W tym roku tematyka seminarium koncentruje się wokół obiektów łukowych w tym przegląd stanu i poziomu technicznego obiektów mostowych wybudowanych w okresie ostatnich 15 lat. Ponadto Seminarium obejmować będzie następujące zagadnienia:
• historia rozwoju mostów łukowych
• architektura mostów łukowych i obiekty typu landmark
• projektowanie mostów łukowych: aspekty konstrukcyjne i wymagania normowe
• łukowe wiadukty nad autostradami
• zastosowanie konstrukcji łukowych do budowy przejść dla zwierząt
• technologia budowy mostów łukowych
• zastosowanie nowych materiałów
• monitoring, diagnostyka i rehabilitacja mostów łukowych.

Obrady Seminarium poprzedzi jednodniowy WorkShop pod hasłem "Antykorozja stali i betonu", który odbędzie się w środę 25 listopada 2015 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej (bud. D-20).

Link do strony organizatorów:
http://wdm.pwr.wroc.pl/

Przy tej okazji Zarząd ZMRP planuje organizację kolejnego posiedzenia na którym omówione zostaną sprawy bieżące z życia naszego Stowarzyszenia. Tematyka posiedzenia Zarządu ZMRP koncentrować się będzie również na przyszłorocznych wyborach Zarządu Głównego ZMRP jak również wyborach Zarządów Oddziałów ZMRP. Harmonogram działań z tym związanych i zamknięcie bieżącej kadencji Zarządu stanowić będzie jeden z głównych punktów obrad. Szczegółowe informacje dot. planowanego posiedzenia zostaną przekazane w odrębnym Komunikacie skierowanym do wszystkich członków Zarządu ZMRP.

W dniach 20-25 września 2015r. w Krynicy odbędzie się 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, której tematem przewodnim jest Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy. Przy tej okazji nasz Związek ma swój wieczór, który jest okazją do podsumowania ubiegłorocznych osiągnięć z dziedziny mostów, a wyróżnione realizacje nagradzane są Statuetką "Dzieło Mostowe Roku". Nasi koledzy i koleżanki mający szczególny dorobek zawodowy po uhonorowaniu przez Kapitułę odbierają Medale ZMRP za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju polskiej techniki mostowej Kapituła Nagrody im. Mieczysława Rybaka przyznaje swoje wyróżnienie. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą nagrodzonych zostaną podane w najbliższym czasie. Serdecznie zapraszamy do udziału w Wieczorze Mostowym 2015 oraz na stronę internetową organizatorów Konferencji Naukowej - Krynica 2015.

Strzałka  Nagrody i wyróżnienia przyznawane w ramach Wieczoru Mostowego 2015


19 września 2015

Regaty Mostowców 2015

Strzałka więcej...


Konkurs im. Maksymiliana Wolfa

Strzałka więcej...Organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauki, projektantów, wykonawców i producentów zajmujących się zagadnieniami związanymi z obiektami inżynierii lądowej, a w szczególności konstrukcją i wyposażeniem mostów drogowych i kolejowych ...

Strzałka komunikatwięcej...


20 - 23 maja 2015

Konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane XXVII w Międzyzdrojach

Strzałka więcej...


16 - 17 kwietnia 2015

XX NADMORSKIE SEMINARIUM MOSTOWE

Strzałka komunikat


30 marca 2015

Seminarium Naukowo-Techniczna "Innowacyjne rozwiązania i technologie geosyntetyczne wykorzystywane w geotechnice i w budowie obiektów inżynierskich"

Strzałka komunikat17 września 2014

KRYNICKI WIECZÓR MOSTOWY 2014


Wyróżnienia i nagrody wręczone w ramach Wieczoru Mostowego jaki odbył się w ramach 60. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy Zdroju, 17 września 2014r.

Strzałka galeria zdjęćwięcej...


W dniach 14-19 września 2014r. odbędzie się 60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa w Krynicy, której tematem przewodnim jest Budownictwo na obszarach zurbanizowanych - nauka, praktyka, perspektywy. Przy tej okazji jak co roku nasz Związek ma swój wieczór, który jest okazją do podsumowania ubiegłorocznych osiągnięć z dziedziny mostów, a wyróżnione realizacje nagradzane są Statuetką "Dzieło Mostowe Roku" natomiast koledzy i koleżanki mający szczególny dorobek zawodowy po uhonorowaniu przez Kapitułę odbierają Medale ZMRP za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą nagrodzonych zostaną podane w najbliższym czasie.

Strzałka program komunikat www organizatorów


24 - 26 września 2014, Katowice

Projektowanie mostów według eurokodów – kurs podstawowy


Kurs przewidziany jest dla inżynierów budownictwa: projektantów, kierowników budów i robót, nadzoru technicznego, rzeczoznawców budowlanych Uczestnicy kursu otrzymają opracowania autorskie prowadzących poszczególne tematy oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie. Szkolenie poprowadzą eksperci z Politechniki Rzeszowskiej:
- dr inż. Lucjan Janas
- dr inż. Ewa Michalak
- dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz
- dr inż. Dariusz Sobala
- dr inż. hab. Krzysztof Trojnar, prof. PRz
Szczegółowe informacje o udziale w szkoleniu oraz program znajdą Państwo w załącznikach.

Strzałka program warunki uczestnictwa karta zgłoszenia


27-28 listopada 2014

Wrocławskie Dni Mostowe + WorkShop 26 listopada 2014


Strzałka komunikat karta zgłoszeniaStrzałka komunikat, komunikat dla członków ZMRP


Nagroda im. Mieczysława Rybaka za "za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju polskiej techniki mostowej"
Mając na względzie promocję oraz wspieranie działań naszych koleżanek i kolegów zajmujących się nowatorskimi i oryginalnymi metodami budowy jak i badań obiektów mostowych przypominamy, że 30 czerwca mija termin składania wniosków do Nagrody im. Mieczysława Rybaka. Wnioski, zgodnie z Regulaminem Nagrody, należy składać do Kapituły Nagrody.


Konkurs im. Maksymiliana Wolfa

Strzałka regulamin, zgłoszenia19 - 21 maja 2014

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”

Strzałka komunikat


26 - 27 listopada 2014

II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne„Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz z betonu cementowego – NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014”

Strzałka więcej...


25 listopada 2014

I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych – WZMACNIANIE DRÓG 2014”

Strzałka więcej...


18 - 19 listopada 2014

II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne – ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2014”

Strzałka więcej...


7 - 21 czerwca 2014

XVI Wyprawa Mostowa Oddziału Warszawskiego ZMRP
"Normandia, Bretania, wybrzeże Atlantyku, Masyw Centralny"

Strzałka komunikat, mapa trasy, mosty na trasie, plan wyprawy


4 - 5 czerwca 2014

I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Kolejowe nawierzchnie szynowe na szlakach i obiektach inżynieryjnych oraz rozjazdach i przejazdach – NAWIERZCHNIE KOLEJOWE 2014”

Strzałka więcej...


4 - 5 czerwca 2014

II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne„Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014”

Strzałka więcej...


3 - 4 czerwca 2014

XXIV seminarium Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów

Strzałka komunikat, więcej...


23 - 25 kwietnia 2014

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM

Strzałka komunikat


3 - 4 kwietnia 2014

XIX NADMORSKIE SEMINARIUM MOSTOWE

Strzałka komunikat


27 - 28 luty 2014

II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – BARIERY 2014".

Strzałka więcej...


25 luty 2014

I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych – TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014”

Strzałka więcej...


styczeń 2014

KRONIKA 22-lecia ZMRP

Strzałka pobierz


grudzień 2013

SZCZUCIN. Mosty z całego świata można obejrzeć w Muzeum Drogownictwa

Strzałka więcej...


24 grudnia 2013

Drogie Koleżanki i Koledzy,
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy złożyć Wam najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności i wielu radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech towarzyszy Wam nastrój wzajemnego zrozumienia, radości i pokoju, a nadchodzący Nowy Rok niech przyniesie spełnienie osobistych i zawodowych planów.

Strzałka życzenia


11 - 12 grudnia 2013

XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna

Strzałka okładka, opis


27 - 28 czerwca 2013

Seminarium "Odwodnienie Mostów 2013"

Strzałka komunikat karta zgłoszenia


9 grudnia 2013

Seminarium Oddziału Warszawskiego ZMRP

Program seminarium:
 • Andrzej Rajkowski (laureat srebrnego medalu XX-lecia ZMRP) - o własnych doświadczeniach w mostownictwie,
 • Wojciech Trochymiak (PW) „Tendencje rozwojowe w budowie mostów typu extradosed”,
 • Piotr Rychlewski (IBDiM) „Wybierak dłutowy – nowoczesne narzędzie wykonywania pali – na przykładzie podpór mostu w Kwidzynie”,
 • Maciej Wojciechowski (Budimex)"Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna, wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 90", ogólne wiadomości i dane budowy, technologia wykonania mostu nurtowego,
 • Andrzej Radoszewski (ZBM IZ) pokaz filmów z budowy mostu w Kwidzynie.
 • Strzałka więcej...


  listopad 2013

  Zachęcamy do zapoznania się z informacją o książce kol. Marka Mistewicza pt.: "XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę"

  Strzałka więcej...


  20-22 listopada 2013

  WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2013

  Strzałka więcej...


  25 października 2013

  Seminarium Oddziału Warszawskiego ZMRP

  Program seminarium:
  Edward Marcinków: „Moja 40-letnia przygoda z mostami” W tym m. in.:
 • przykłady ciekawych (wartych powielania) realizacji obiektów na czynnych szlakach komunikacyjnych ze szczególnym podkreśleniem rozwiązań umożliwiających jak najkrótsze zamknięcie, ograniczenie, ruchu oraz odbudów po powodziowych,
 • przypomnienie interesujących (zapomnianych) rozwiązań niektórych elementów mostowych,
 • krytyczne uwagi na temat - „co w dzisiejszym mostownictwie nie podoba mi się”
 • Strzałka więcej...


  10 - 11 października 2013

  V SEMINARIUM "Miejskie obiekty mostowe" Oddziału Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego ZMRP w Darłówku

  Strzałka komunikat


  4 - 6 września 2013

  Wroclaw University of Technology is honoured to organize the 9th Central European Congress on Concrete Engineering. After successful eight previous editions of the congress taking place in Austria, Croatia, Czech Republic and Hungary the CCC 2013 will be held in Wrocław

  Strzałka więcej...


  27 - 28 czerwca 2013

  Seminarium "Odwodnienie Mostów 2013"

  Strzałka komunikat karta zgłoszenia


  21 czerwca 2013

  REGATY O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZMRP OD

  Strzałka więcej..


  13 czerwca 2013

  Seminarium Oddziału Warszawskiego ZMRP

  Program seminarium:
 • Stan aktualnie budowanych mostów w Chinach z przykładami najnowszych rozwiązań – I światowa wyprawa mostowa Oddziału Warszawskiego ZMRP
 • Montaż II łuku mostu przez Wisłę w Toruniu – relacja z wycieczki technicznej na budowę
 • Strzałka więcej...


  18 maja 2013

  Szanowne Koleżanki i Koledzy
  Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym "Dnia Mostowca" Zarząd ZMRP składa wszystkim swoim Członkom życzenia sukcesów zawodowych oraz w życiu osobistym


  11 - 12 maja 2013

  "MOTOmostowcy 2013"

  Strzałka komunikat


  25 kwietnia 2013

  Krajowe Zebranie Delegatów ZMRP w Krakowie

  Strzałka relacja i galeria zdjęć


  18 - 19 kwietnia 2013

  XVIII Nadmorskie seminarium mostowe

  Strzałka komunikat


  18 kwietnia 2013

  Seminarium Oddziału Warszawskiego ZMRP

  Program seminarium:
 • Realizacja tunelu pod linią kolejową metodą nasuwania
 • Dlaczego dach Stadionu Narodowego nie zasuwa się w czasie deszczu

  Strzałka więcej...


  3-22 kwietnia 2013

  Pierwsza Światowa Wyprawa Mostowa Oddziału Warszawskiego ZMRP "Chiny 2013"

  Strzałka relacja


  18 kwietnia 2013

  Seminarium Oddziału Warszawskiego ZMRP

  Program seminarium:
 • Realizacja tunelu pod linią kolejową metodą nasuwania
 • Dlaczego dach Stadionu Narodowego nie zasuwa się w czasie deszczu

  Strzałka więcej...


  22 marca 2013

  Seminarium dotyczące budowy II linii metra w Warszawie

  Strzałka więcej...  Strzałka komunikat karta zgłoszenia


  28 lutego - 1 marca 2013

  Seminarium szkoleniowe "MOSTY KOLEJOWE"

  Strzałka więcej...


  lipiec 2012

  POWOŁANE KAPITUŁY

  Strzałka więcej...


 •  

  STATUT ZMRP


  ZARZĄD ZMRP


  ODDZIAŁY ZWIĄZKU


  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


  CERTYFIKATY ZMRP


  DZIEŁO MOSTOWE


  MEDALE I CZŁONKOWIE HONOROWI ZMRP


  BIULETYN ZMRP


  BIBLIOTECZKA ZMRP


  KONKURS FOTOGRAFICZNY ZMRP


  KALENDARZ MOSTOWY


   
   

  Strona główna strona główna

   

   

  Do góry do góry

   
   

  Uwagi i propozycje dotyczące serwisu www.zmrp.pl prosimy przesyłać do
  ©
  Wszystkie prawa zastrzeżone