15-16 października br. w Darłówku odbyła się VI edycja Seminarium „Miejskie Obiekty Mostowe”, którego tematem wiodącym były „Miejskie obiekty inżynierskie z lat 60. i 70. XX wieku”.

Organizatorami są dwa oddziały Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Wielkopolski oraz Zachodniopomorski.

Seminarium poświęcone było zagadnieniom związanym z projektowaniem, budową, remontami i utrzymaniem obiektów mostowych w miastach – od uzyskania decyzji lokalizacyjnej przez okres eksploatacji.

Zostało podzielone na cztery sesje tematyczne, w ramach których zaprezentowano kilkanaście referatów. Podczas sesji I omówiono m.in. betony sprężone w aspekcie historycznym i współczesnym (autor referatu: Bolesław Balcerek), rozwiązania techniczne i realizację Mostu Brdowskiego (Jan Domański, Dagmara Jasińska, Mirosław Skrzecz) czy też projekt kratownicowej kładki dla pieszych nad torami PKP na Pomorzanach w Szczecinie (Michał Delmaczyński). Sesja II obejmowała m.in. wystąpienie Krzysztofa Żółtowskiego nt. kablobetonowego mostu drogowego przez rzekę Starą Motławę w Gdańsku, prelekcję Mirosława Ilskiego dot. oceny stanu degradacji elementów konstrukcyjnych mostów w kontekście korozji chlorkowej oraz karbonatyzacji oraz omówienie przywrócenia historycznej formy Mostu Zamkowego nad suchą fosą w Lidzbarku Warmińskim (Edmund Budka, Józef Rabiega). Podczas sesji III zaprezentowano m.in. nowoczesne rozwiązania barier drogowych (Jacek Pasikowski) czy też przedstawiono przykłady miejskich kładek z lat 70., zadając jednocześnie pytanie: remontować czy budować nowe? (Arkadiusz Madaj, Krzysztof Pokorski, Łukasz Szuba). W sesji IV uczestnicy wysłuchali m.in. wystąpienia Stanisława Kamińskiego nt. jedynego czynnego w Polsce zabytkowego zwodzonego mostu kolejowego, referatu Mirosława Lipskiego nt. awarii urządzeń dylatacyjnych oraz prezentacji nt. systemu monitoringu podpór mostowych i ich otoczenia (Łukasz Topczewski, Paweł Mikołajewski, Zenon Markowski, Paweł Adamski). Seminarium zakończyła burzliwa dyskusja panelowa pn.: „Mosty z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – remontować czy budować nowe?”.

Organizatorzy jak zawsze zadbali o wspaniałą atmosferę – zarówno podczas części oficjalnej konferencji, jak i części integracyjnej. Warto nadmienić, że czas przeznaczony na poszczególne sesje był na tyle długi, że uczestnicy mogli swobodnie dyskutować nt. zaprezentowanych referatów, dzieląc się także swoimi doświadczeniami.

Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Seminarium!