W listopadzie br. odbędzie się zapowiadana już rok temu konferencja InfraBIM czyli BIM w infrastrukturze drogowej i kolejowej www.infrabim.pl. Objęta jest ona również patronatem naszego Związku. Członkowie naszego Związku będą mogli wziąć udział w obradach przy obniżonej opłacie konferencyjnej. Aby z tego skorzystać przygotowany został specjalny link do rejestracji