W dniach 25-27 listopada 2014 r. odbyły się Krakowskie Dni Nawierzchni 2014 – Złożyły się na nie dwa wydarzenia: I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych” WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014 (25.11) oraz II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz z betonu cementowego” NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014” (26-27.11). Podczas Forum organizowanym we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Stowarzyszeniem Producentów Cementu zgłębiana i poszerzana była tematyka rozpoczęta rok temu podczas I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych  – ASFALTY 2013”.