Zjazd był poświęcony w głównej mierze dyskusji i przyjęciu nowego Statutu ZMRP.
Komisja w składzie kol. Janusz Rymsza, Grzegorz Lewandowski i Stanisław Łukasik uzupełniona o Przewodniczącego Związku kol. Arkadiusza Madaja i Sekretarza Łukasza Szubę, po zakończeniu konsultacji, przedstawiła do uzgodnienia ostateczną wersję na posiedzeniu Zarządu ZMRP w lutym br.
Wersja ta jako rekomendowana przez Zarząd trafiła pod głosowanie delegatów NKZD, który podjął jednogłośnie Uchwałę o przyjęciu nowelizacji.