Wyróżnienia i nagrody wręczone w ramach Wieczoru Mostowego jaki odbył się w ramach 60. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy Zdroju, 17 września 2014r.

Kapituła Konkursu „Dzieło Mostowe Roku” postanowiła wyróżnić następujące realizacje:

1. W kategorii: „wdrożenie nowych technologii realizacji, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów –
mających istotny wpływ na postęp w polskim mostownictwie”
MOST PRZEZ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90

Wykonawca:
Konsorcjum Firm: BUDIMEX S.A. – Lider, Ferrovial Agroman SA – Partner

Nagroda – statuetka dla Lidera Konsorcjum – firma BUDIMEX S.A.

Projektanci:
mgr inż. Adam Nadolny (dawniej – Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.)
mgr inż. Mariusz Łucki – Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
mgr inż. Tadeusz Stefanowski – Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
Nagroda – dyplom.

Inwestor:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku
Nagroda – dyplom.

Inwestor Zastępczy:
Konsorcjum Firm: ZBM Inwestor Zastępczy SA – Lider, Baks Sp. z o.o. – Partner
Nagroda – dyplom – dla Lidera Konsorcjum – Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA

2. W kategorii: „za obiekt o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych, dobrze wpisujący się w otoczenie”
MOST PRZEZ WISŁĘ IM. GEN. ELŻBIETY ZAWACKIEJ W TORUNIU

Wykonawca:
Konsorcjum Firm
STRABAG Sp. z o.o. – Lider
Strabag AG – Partner
Nagroda – statuetka dla Lidera Konsorcjum – STRABAG Sp. z o.o.

Projektanci:
mgr inż. Krzysztof Wąchalski – Pont-Projekt Sp. z o.o.
pośmiertnie – mgr inż. Marek Sudak – Pont-Projekt Sp. z o.o.
Nagroda – dyplom

Inwestor:
Gmina Miasta Toruń w imieniu której działa Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Nagroda – dyplom

Inwestor Zastępczy:
Konsorcjum Firm
DHV POLSKA Sp. z o.o. – Lider
DRO-KONSULT Sp. z o.o. – Partner
Nagroda – dyplom – dla Lidera Konsorcjum – DHV POLSKA Sp. z o.o.

 

Kapitułą Medalu Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej „za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie” postanowiła wyróżnić w tym roku kolegów:

kol. Edwarda Marcinków za realizację obiektów mostowych o oryginalnej i szybkiej technologii budowy

kol. Tomasza Kaczmarka za wieloletnią twórczą działalność w projektowaniu mostów z użyciem nowym rozwiązań i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terenów górniczych oraz za przekazywanie zdobytej wiedzy i doświadczenia swoim współpracownikom

Tegorocznym laureatem Nagroda im. Mieczysława Rybaka „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju polskiej techniki mostowej” został dr inż. Andrzej Berger

Uczestnikom oraz organizatorom 60. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, dyrekcji oraz całemu personelowi Hotelu Krynica w Krynicy Zdrój, sponsorom Wieczoru Mostowego, tj. firmom BUDIMEX S.A. oraz STRAGAB Sp. z o.o. oraz wszystkim zaangażowanym osobom Zarząd ZMRP składa serdecznie podziękowania za pomoc w organizacji wszystkich wydarzeń w ramach Wieczoru Mostowego.

Zapraszamy na kolejny Wieczór Mostowy już za rok.