W dniach 20-25 września 2015r. w Krynicy odbędzie się 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, której tematem przewodnim jest Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy. Przy tej okazji nasz Związek ma swój wieczór, który jest okazją do podsumowania ubiegłorocznych osiągnięć z dziedziny mostów, a wyróżnione realizacje nagradzane są Statuetką „Dzieło Mostowe Roku”. Nasi koledzy i koleżanki mający szczególny dorobek zawodowy po uhonorowaniu przez Kapitułę odbierają Medale ZMRP za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju polskiej techniki mostowej Kapituła Nagrody im. Mieczysława Rybaka przyznaje swoje wyróżnienie. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą nagrodzonych zostaną podane w najbliższym czasie. Serdecznie zapraszamy do udziału w Wieczorze Mostowym 2015 oraz na stronę internetową organizatorów Konferencji Naukowej – Krynica 2015.

Fotorelacja:

 

Ustalenia Kapituły Dzieło Mostowe Roku zostały przyjęte w składzie:

1. Marek Łagoda – Przewodniczący Kapituły
2. Edmund Budka,
3. Arkadiusz Madaj,
4. Andrzej Niemierko,
5. Jerzy Rams,
6. Janusz Wasilkowski,
7. Adam Wysokowski,
8. Henryk Zobel,
9. Krzysztof Żółtowski.

Kapituła postanowiła przyznać tytuł Dzieło Mostowe Roku 2014:

1. W kategorii: „Wdrożenie nowych technologii realizacji, nowych rozwiązań
konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów –
mających istotny wpływ na postęp w polskim mostownictwie”
za Montaż wiaduktu WK-2 na Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Wykonawca: POLWAR S.A.

Projektanci:
• mgr inż. Marcin Tarczyński
– Główny Projektant projektu budowlanego – Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
• mgr inż. Tadeusz Stefanowski
– opracowanie projektu wykonawczego/zamiennego – Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
Projekt technologiczny montażu:
GTI Tymon Galewski

Inwestor: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

 

2. W kategorii: „Obiekt o nowatorskich rozwiązaniach konstrukcyjnych i
technologicznych, dobrze wpisujący się w otoczenie”
za Most przez rz. Wisłę w Połańcu w ciągu DW 764

Wykonawca:
Konsorcjum firm:
1. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A.
– Lider Konsorcjum
2. Vistal Gdynia S.A. – Partner Konsorcjum
Projektanci:
• mgr inż. Piotr Piotrkowicz
– Główny Projektant projektu budowlanego
Biuro Projektów Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
• mgr inż. Krzysztof Wąchalski
– opracowanie projektu wykonawczego – Pont- Projekt Sp. z o.o.

Inwestor:
1. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Inwestor Zastępczy:
ZBM Inwestor Zastępczy S.A.

__________________________________________________________________________
Medal ZMRP „Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie”

Ustalenia Kapituły zostały przyjęte w składzie:

1. Kazimierz Flaga,
2. Kazimierz Furtak,
3. Grzegorz Głowacki,
4. Dariusz Kaczyński,
5. Julian Kołosowski,
6. Wojciech Radomski,
7. Marek Salamak,
8. Jan Siuda,
9. Janusz Szelka – Przewodniczący Kapituły,
10. Krzysztof Żółtowski.

Medal ZMRP „Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie” otrzymał
kol. Marek Czerwiec – Oddział Warszawski ZMRP
„za prowadzenie i realizację wielu skomplikowanych inwestycji mostowych”

___________________________________________________________________________
Nagroda im. Mieczysława Rybaka
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju polskiej techniki mostowej

Ustalenia Kapituły zostały przyjęte w składzie:

1. Kazimierz Flaga,
2. Jan Kmita,
3. Witold Kosecki,
4. Marek Łagoda,
5. Andrzej Niemierko – Przewodniczący Kapituły,
6. Marian Skawiński,
7. Witold Wołowicki.
W 2015r. Laureatem Nagrody im. Mieczysława Rybaka został
dr inż. Maciej Hildebrand