W dniu 27 listopada 2019 r. we Wrocławiu odbyło się 10. posiedzenie Rady Krajowej Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Gościny udzieliła Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Na spotkaniu omówiono sprawy bieżące Związku. Podjęto uchwałę w sprawie zwołania Krajowego Walnego Zebrania Delegatów oraz terminarz Walnych Zebrań Członków Oddziałów w związku z upływającą X kadencją. Walne Zebrania w Oddziałach muszą odbyć się do 10 lutego, natomiast Krajowe WZD odbędzie się w Rosnówku w dniu 21 kwietnia 2020 roku.

Oddział Warszawski prowadzący sprawy związane z przygotowaniem strony internetowej Związku podał link demonstracyjny prosząc o nadsyłanie uwag i propozycji. Podjęta została uchwała o wysokości składek członkowskich na rok 2020, która wyniesie 120 zł.

Na koniec Przewodniczący Związku prof. Arkadiusz Madaj podziękował za czynny udział oraz poinformował o planowanym ostatnim zebraniu Krajowej Rady przed zebraniem wyborczym w miesiącu marcu następnego roku.

Sekretarz ZMRP, mgr inż. Łukasz Szuba