Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej aktywnie wspiera organizację seminarium Wrocławskie Dni Mostowe 2015 – Mosty łukowe – Dzieła kultury, projektowanie, budowa, utrzymanie. Pragniemy zachęcić wszystkich naszych członków oraz sympatyków do udziału w tym wydarzeniu. W tym roku tematyka seminarium koncentruje się wokół obiektów łukowych w tym przegląd stanu i poziomu technicznego obiektów mostowych wybudowanych w okresie ostatnich 15 lat. Ponadto Seminarium obejmować będzie następujące zagadnienia:
• historia rozwoju mostów łukowych
• architektura mostów łukowych i obiekty typu landmark
• projektowanie mostów łukowych: aspekty konstrukcyjne i wymagania normowe
• łukowe wiadukty nad autostradami
• zastosowanie konstrukcji łukowych do budowy przejść dla zwierząt
• technologia budowy mostów łukowych
• zastosowanie nowych materiałów
• monitoring, diagnostyka i rehabilitacja mostów łukowych.

Obrady Seminarium poprzedzi jednodniowy WorkShop pod hasłem „Antykorozja stali i betonu”, który odbędzie się w środę 25 listopada 2015 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej (bud. D-20).

Link do strony organizatorów:
https://wdm.pwr.wroc.pl/

Przy tej okazji Zarząd ZMRP planuje organizację kolejnego posiedzenia na którym omówione zostaną sprawy bieżące z życia naszego Stowarzyszenia. Tematyka posiedzenia Zarządu ZMRP koncentrować się będzie również na przyszłorocznych wyborach Zarządu Głównego ZMRP jak również wyborach Zarządów Oddziałów ZMRP. Harmonogram działań z tym związanych i zamknięcie bieżącej kadencji Zarządu stanowić będzie jeden z głównych punktów obrad. Szczegółowe informacje dot. planowanego posiedzenia zostaną przekazane w odrębnym Komunikacie skierowanym do wszystkich członków Zarządu ZMRP.