W dniach 22-24.11.2023 odbędzie się kolejna edycja Wrocławskich Dni Mostowych, tym razem poświęcona tematyce mostów kolejowych.
Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Przewodniczącego Komitetu Programowego i Organizacyjnego.  

Polscy inżynierowie wnieśli znaczący wkład w budowę linii kolejowych nie tylko na obszarze obecnej Polski, ale również poza jej granicami. Budowali linie kolejowe, które przeszły do legendy inżynierii kolejowej. Mamy tu na myśli ekstremalnie trudne linie kolejowe, jak np. Kolej Transsyberyjską w Rosji budowaną w latach 1891–1916, Kolej Wschodnio-Chińską w Mandżurii (1898–1903) czy Centralną Kolej Transandyjską w Peru (1860–1894).

Po obranej strategii rozwoju infrastruktury, w ostatnich kilkunastu latach, w Polsce prowadzona jest intensywna modernizacja głównych i lokalnych linii kolejowych, w ramach której wymieniana jest znaczna część wyeksploatowanych obiektów mostowych na nowe lub następuje ich rewitalizacja, a w związku z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego rozważana jest budowa linii kolejowych dużych prędkości, na których obiekty mostowe muszą spełniać specjalne warunki.

Biorąc to pod uwagę Organizatorzy Wrocławskich Dni Mostowych podjęli decyzję o poświęceniu kolejnej edycji seminarium właśnie tematyce mostów kolejowych.

W ramach obrad seminarium przewidujemy podjęcie dyskusji w obrębie
następujących zagadnień:
– historia rozwoju mostów kolejowych,
– perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej,
– zabytkowe mosty kolejowe,
– utrzymanie mostów kolejowych,
– wzmacnianie i przebudowa,
– obciążenia mostów na lokalnych liniach kolejowych,
– nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne,
– tunele kolejowe,
– mosty dla linii dużych prędkości.

Tradycyjnie Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe poprzedzone będzie profilowanymi warsztatami, które w tym roku odbędą się pod hasłem: Monitoring obiektów mostowych.

Zapraszamy wszystkie środowiska związane z obszarem inżynierii mostowej do aktywnego udziału w tym wydarzeniu i współtworzenia merytorycznych treści seminarium.

Przewodniczący
Komitetu Programowego i Organizacyjnego
Jan BILISZCZUK

 

Zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu przyjmowane są do 27.10.2023 r.

Dla zainteresowanych do pobrania:

Komunikat Organizatorów

Karta Zgłoszenia

Regulamin

 

Więcej informacji na stronie: https://wdm.pwr.edu.pl/