Kol. dr inż. Stefan Walenty JENDRZEJEK 3.8.1938 – 16.4.2018

 

Urodzony w Rybniku, gdzie też ukończył szkołę średnią. W latach 1956-1961 studiował na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej i ukończył te studia ze specjalnością budowy mostów. Po studiach podjął pracę w Katedrze Budowy Mostów tej politechniki, gdzie też w latach 1963 do 1968 kierował Zakładem Mostów Betonowych. W 1971 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W latach 1964 do 1985 opublikował 39 artykułów i referatów konferencyjnych z zagadnień analizy dynamicznej mostów, metod obliczania mostów i wdrażania nowych materiałów. Prowadził prace dyplomowe na Politechnice Śląskiej i Krakowskiej. Przejawiał ożywioną działalność ekspertyzową.

W czasie zatrudnienia w katedrze kierował pracami nad projektem i przy nadzorze autorskim budowy mostu przez Sołę w Oświęcimiu. Był to pierwszy w Polsce most betonowy, wykonywany metodą nasuwania podłużnego. Miało to istotny wpływ na Jego dalszą karierę zawodową, gdyż niejako zaraził się nowatorstwem w mostach. Dalsze Jego prace projektowe, wykonywane najpierw w Wojewódzkim Biurze Projektów w Zabrzu, potem zaś w ramach własnego Biura InMost, cechowały się innowacyjnością układów lub technik wykonywania.

Często występował z projektami konkursowymi. Wśród licznych projektów mostów wykonanych, do najbardziej znanych należą: most w ciągu autostrady A1 przez Wisłę w Toruniu zbudowany w technologii nawisowej, estakada w ciągu drogi S2 w Jeleniej Górze, most w ciągu Zakopianki w Chabówce oraz most typu extradosed w węźle A1 nad doliną Kolejówki w Mszanie.

Pęd do nowatorstwa często musiał okupić walką o swoje idee. Wrodzony upór i przekonanie o słuszności pozwalały Mu przezwyciężać trudności. Niewątpliwie jednak musiało to mieć wpływ na nadwątlenie sił i upadek na zdrowiu. Odszedł w chwili, wydawało się jeszcze pełnej żywotności zawodowej. Znajdywał jednak uznanie.

Był laureatem wielu nagród, w tym kilkakrotnie Rektora Politechniki Śląskiej, urzędów administracji, Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Został wyróżniony Srebrną Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Medalem ZMRP za Wybitne Osiągnięcia w Mostownictwie, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego Pracownika Kopalni Wałbrzych. W tym roku Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej przyznał mu nagrodę Górnośląski Laur Mostowy. Niestety nie zdąży już jej odebrać. Żegnamy Go ze smutkiem.