Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę, wielkiego Mostowca

dr inż. Andrzeja Stańczyka

wieloletniego pracownika Katedry Mostów i Budowli Podziemnych (później Zakładu Mostów) Politechniki Warszawskiej, współpracownika wielu polskich i zagranicznych Firm takich jak „Metroprojekt”, BPBK „Stolica”, „Dromex”, „Centrozap”, Consider”, „Warbud”.

Projektanta, konsultanta i budowniczego licznych obiektów budowlanych, w tym mostów i ich wybranych elementów, tuneli, konstrukcji nietypowych oraz posadowień i zakotwień żurawi do wznoszenia najwyższych pylonów i budynków w Polsce, a przede wszystkim Człowieka całkowicie poświęconego swojemu zamiłowaniu do zawodu.

Córce Agnieszce i całej Rodzinie

składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w piątek, 12 listopada 2021 roku o godzinie 11.00 w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie (Al. Stanów Zjednoczonych 55, wjazd na parking od ul. Spalinowej), po którym (o godz. 13.00) nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego na Cmentarz Komunalny Północny – Wólka Węglowa (ul. Kazimierza Wóycickiego 14).

Członkowie i Zarząd Oddziału Warszawskiego
Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej