Prof. Kazimierz Wysiatycki urodził się w Sędziszowie Małopolskim w 1925 roku. W roku 1946 rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej. W roku 1950 rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki Budowli u profesora Nowackiego. Po otrzymaniu dyplomu w 1951 roku, przeniósł się do Katedry Teorii Mostów i Budowy Mostów Stalowych kierowanej przez profesora Błaszkowiaka. W roku 1957 uzyskał stopień doktora na Politechnice Gdańskiej a w roku 1965 stopień doktora habilitowanego na Politechnice Krakowskiej. Tytuł profesora uzyskał w 1975 roku. W latach 1965-1971 był prodziekanem, w latach 1981-1984 dziekanem na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. W okresie 1979-1986 był dyrektorem Instytutu Inżynierii Komunikacyjnej. W latach 1977-1979 oraz 1986-1996 był kierownikiem Katedry Mostów. W końcu lat sześćdziesiątych był opiekunem Katedry Kolejnictwa z ramienia Rady Wydziału.

Obszarem działalności naukowej Profesora były zagadnienia mechaniki budowli w dziedzinie mostownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie numerystyki i wprowadzenie tych osiągnięć w praktykę inżynierską. Oprócz prac teoretycznych z teorii sprężystości, był współautorem kilku norm mostowych. Ściśle współpracował z przedsiębiorstwami wykonawczymi przy realizacji całego szeregu mostów w Polsce. W szczególności współpracował z Pracownią Badań Terenowych Katedry Mostów w dziedzinie pomiarów tensometrycznych, co doprowadziło do wprowadzenia najnowszych technologii w zagadnieniach dotyczących betonów sprężonych i dźwigarów powierzchniowych.

Profesor Wysiatycki wykształcił wiele pokoleń inżynierów mostownictwa. Był promotorem sześciu prac doktorskich. Recenzował wnioski o nadanie tytułu profesora i doktora honoris causa. W latach 1974-1979 był członkiem Komitetu Inżynierii PAN. W latach 1991 – 1996 był ekspertem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

Odszedł nasz Profesor. Cześć Jego Pamięci!

 Zespól Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej