Śp. Leszek Kowalski

Informacja o odejściu i ścieżka zawodowa

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę, wybitnego Mostowca, zmarłego 21 stycznia 2022 r. w wieku 87 lat

śp. Leszka Kowalskiego

Inżyniera, Kierownika Budowy, Kierownika Grupy Robót, Dyrektora Oddziału Robót Mostowych, Dyrektora Naczelnego PRK-15, Konsultanta, pracownika wielu firm, w tym:

Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych (KPRM), Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych (PPRM), Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 15 (PRK-15), Przedsiębiorstwa Eksportu Budownictwa Komunalnego „Dromex” (w Iraku) oraz Dromexu S.A.

Budowniczego licznych drogowych i kolejowych obiektów mostowych w całej Polsce i Iraku, w tym mostów na Wiśle w Annopolu, Krakowie (Most Grunwaldzki) i Warszawie (Most Gdański – Pod Cytadelą), odpowiedzialnego za budowę wielu obiektów inżynieryjnych na Centralnej Magistrali Kolejowej, Linii Hutniczo-Siarkowej, obiektów mostowych  autostrady Nassiriya – Rumaila w Iraku czy na polskich drogach szybkiego ruchu,

założyciela i wieloletniego członka Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

 Rodzinie

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

 Członkowie i Zarząd Krajowej Rady

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Ścieżka zawodowa mgr inż. Leszka Kowalskiego

Leszek Kowalski urodził się w 1934 r. w Łodzi, gdzie jako chłopiec, przeżył pierwsze lata trudnego okresu II Wojny Światowej. W roku 1942 z rodziną przeprowadził się do wsi Bolesławów, w woj. poznańskim, a po zakończeniu wojny powrócił do Łodzi.

Już w wieku młodzieńczym wzbudzał zainteresowanie budownictwem, w 1953 r. ukończył Liceum Budownictwa Lądowego w Łodzi – późniejsze Technikum i za dobre wyniki został wytypowany na studia na Politechnice Warszawskiej, które następnie podjął i ukończył w 1959 r, na specjalności budownictwo mostowe i podziemne.

Bezpośrednio po studiach został zatrudniony w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych (KPRM). Pierwszą budową, na którą został oddelegowany, była budowa mostu przez Pilicę w Inowłodziu, gdzie pełnił funkcję inżyniera budowy. Następnie z KPRM wybudował wiele okazałych i wymagających mostów, w tym przez Wisłę w Annopolu i most „Grunwaldzki” w Krakowie pełniąc funkcję kierownika budów. W 1967 r. został powołany na stanowisko Kierownika Grupy Robót Mostowych w Kielcach, które swym zasięgiem obejmowała dzisiejsze województwa: świętokrzyskie, łódzkie i śląskie oraz Warszawę budując mosty drogowe i kolejowe.

W roku 1971 został oddelegowany na budowę mostu przez rzekę Tygrys w Iraku (miasto Tikrit).

W KPRM przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od inżyniera budowy do dyrektora Oddziału Robót Mostowych w Kielcach.

W 1977 r. przeszedł na rok do drugiego znaczącego przedsiębiorstwa mostowego w Polsce – Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych (PPRM). W PPRM był odpowiedzialny za kontrole techniczne i doradztwo techniczne u boku naczelnego inżyniera i naczelnego dyrektora na wiodących budowach w północnej Polsce.

W grudniu 1977 r. przeszedł do Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 15 (PRK-15) w Warszawie na stanowisko Dyrektora Naczelnego PRK-15 zatrudniającego wówczas 3,5 tyś. pracowników. W tym czasie przedsiębiorstwo budowało Centralną Magistralę Kolejową Warszawa-Zawiercie, Linię Hutniczo-Siarkową Hrubieszów-Huta Katowice, Most Gdański – Pod Cytadelą w Warszawie, oraz główne obiekty mostowe w Katowicach, Krakowie, Lublinie i Wrocławiu.

Następnym etapem kariery zawodowej było Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa Komunalnego „Dromex”, z którym w latach 1985 – 1989 był oddelegowany do pracy w Iraku na budowę obiektów mostowych autostrady Nassyriya – Rumaila przez pustynię, gdzie po oddaniu pierwszego odcinka (65 km) został kierownikiem budowy na drugim (80 km) odcinku. Wówczas, przez cały okres budowy, trwała tam wojna Iracko – Irańska.

Po powrocie do kraju do 1999 r. prowadził wymagające budowy w Warszawie i okolicach z firmą Dromex S.A.

Od 1999 do 2011 r. nadzorował budowy obiektów mostowych głównie na drogach ekspresowych. Swoją pracę zawodową zakończył na nadzorze ekspresowej obwodnicy Kielc w ciągu S7.

Kol. Leszek w czasie swojej pracy zawodowej nieustannie dokształcał się kończąc wiele kursów podyplomowych. Był też aktywny w zakresie integracji środowiska mostowego. W roku 1991 należał do grupy członków-założycieli, pod kierownictwem prof. Mieczysław Rybaka, Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej. Brał udział w wielu branżowych konferencjach, seminariach i spotkaniach środowiskowych. Był aktywnym członkiem Oddziału Warszawskiego i w późniejszym okresie Oddziału Świętokrzyskiego ZMRP, gdzie swoim doświadczeniem zawodowym chętnie dzielił się z uczestnikami spotkań, zebrań i szkoleń, w których zawsze uczestniczył. W ostatnich latach, gdy już siły i zdrowie nie pozwalały uczestniczyć w spotkaniach, śledził każde informacje napływające z Oddziału zapisując je skrupulatnie do notatnika.

Kol. Leszek za swoją działalność zawodową został uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Otrzymał między innymi:

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

– Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,

– Złotą Odznakę – Przodujący Drogowiec – nadana przez Ministra Komunikacji,

– Odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny”,

– Odznakę „Zasłużony w rozwój Województwa Katowickiego i Częstochowskiego”,

– Złotą Odznakę Honorową „Zasłużonemu dla miasta Lublina”,

– Złotą Odznakę Honorową SIiTK w Warszawie,

– Srebrną Odznakę Honorową NOT-u,

– Złoty Medal XX-lecia ZMRP.

W wieku 82 lat, w swoim ulubionym notatniku, zapisał następujące słowa:

„W każdym życiu CZŁOWIEKA jest początek i jest też koniec. Mam odczucie spełnienia zawodowego mostowca po 82 latach życia i 53 latach pracy zawodowej”.

Śp. Leszek Kowalski zmarł 21 stycznia 2022 r. przeżywszy 87 lat, spoczął na cmentarzu komunalnym w podkieleckiej Cedzynie.

Członkowie i Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej