Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę, wielkiego Mostowca,

śp. mgr inż. Mariana Skawińskiego

wieloletniego pracownika Zakładu Prefabrykacji i Betonu Sprężonego w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych, Kieleckiego Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów Budowlanych, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (Pracownia Badań Prototypów Ośrodka Badań Mostów) Oddziału w Kielcach, jednego z organizatorów Oddziału Świętokrzyskiego ZMRP i Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wieloletniego Przewodniczącego Oddziału Świętokrzyskiego ZMRP.

Autora i współautora licznych badań, ekspertyz, artykułów, zaleceń i instrukcji oraz norm z zakresu betonowych konstrukcji sprężonych. Prekursora wielu rozwiązań technicznych i technologicznych, które powstały między innymi w oparciu o doświadczenia z licznych badań elementów strunobetonowych w skali naturalnej oraz badań i eksperymentów w trakcie realizacji obiektów kablobetonowych. Człowieka całkowicie poświęconego swojemu zamiłowaniu do zawodu.

Rodzinie

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

 Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 21.08.2021 r. (sobota) o godz. 13:00 w kościele pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbego w Kielcach, po czym nastąpi pochówek na Cmentarzu Starym w Kielcach.

 Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej