śp. Stanisław Kotulski

 Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę, wielkiego Mostowca, mgr inż. Stanisława Kotulskiego, Wieloletniego pracownika DOKP Warszawa i Kolprojektu, jednego z założycieli ZMRP, pierwszego Przewodniczącego Oddziału Warszawskiego ZMRP, członka Zarządu Oddziału w kolejnych kadencjach, założyciela i Prezesa firmy Promost sp. z o.o., Projektanta i budowniczego licznych obiektów inżynierskich kolejowych i drogowych w całej Polsce, w tym obiektów mostowych CMK Warszawa – Zawiercie, LHS Hrubieszów – Huta Katowice, obiektów trasy Mostu im. Marii Curie-Skłodowskiej, ale przede wszystkim Człowieka całkowicie poświęconego swojemu zamiłowaniu do zawodu.

Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 05.03.2021 (piątek) o godzinie 12:30 w Parafii Św. Wojciecha na Warszawskiej Woli przy ul. Wolskiej 76. Po Mszy nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarz Wojskowy przy ul. Powązkowskiej.

Członkowie i Zarząd Oddziału Warszawskiego
Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej