Zmarł śp. Marian Skawiński

Zmarł śp. Marian Skawiński

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę, wielkiego Mostowca, śp. mgr inż. Mariana Skawińskiego wieloletniego pracownika Zakładu Prefabrykacji i Betonu Sprężonego w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych, Kieleckiego Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów...