Rok 2007

Rok 2007   W 2004 r. Związek Mostowcow Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił stały Konkurs Fotograficzny na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce. W regulaminie Konkursu, opublikowanym wowczas w Biuletynie Związku Mostowcow, napisano: W trosce o kształtowanie wyczucia...

Rok 2009

Rok 2009   W 2004 r. Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił stały Konkurs Fotograficzny na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce. W regulaminie Konkursu, opublikowanym wówczas w Biuletynie Związku Mostowców, napisano: W trosce o kształtowanie wyczucia...

Rok 2010

Rok 2010   W 2004 r. Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił stały Konkurs Fotograficzny na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce. W regulaminie konkursu, opublikowanym wówczas w Biuletynie Związku Mostowców, napisano: W trosce o kształtowanie wyczucia...

Rok 2011

Rok 2011   W regulaminie Konkursu napisano: W trosce o kształtowanie wyczucia estetyki u projektantów i budowniczych mostów Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza stały, coroczny Konkurs na fotografie propagujące walory estetyczne obiektów mostowych...

Rok 2012

Rok 2012   Na Konkurs 2012 r. nadesłano 42 prace od 7 uczestników z 4 Oddziałów. Sąd Konkursowy w składzie: Jerzy Makowski (Warszawa), Ewa Michalak (Rzeszów), Marek Mistewicz (Warszawa), Andrzej Niemierko (Warszawa) – przewodniczący i Jadwiga Wrzesińska...

Rok 2013

Rok 2013   Sąd Konkursowy w składzie: Jerzy Mąkowski (Warszawa), Ewa Michalak (Rzeszów), Marek Mistewicz (Warszawa), Andrzej Niemierko (Warszawa) – przewodniczący (Warszawa) i Jadwiga Wrzesińska (Warszawa), po przeprowadzeniu w sposób jawny 3-stopniowych...