Andrzej Stańczyk

Andrzej Stańczyk przez 41 lat pracował w Politechnice Warszawskiej jako asystent i adiunkt w Katedrze Mostów i Budowli Podziemnych, a po reorganizacji w Zakładzie Mostów. Równolegle był zatrudniony w kilku firmach krajowych, a w okresie urlopowania przez Politechnikę...

Jerzy Bogaczyk

Mgr inż. Jerzy Bogaczyk ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalności mosty i budownictwo podziemne w 1959 r. Od 50 lat buduje mosty w kraju i zagranicą. Związany od początku z firmą „Mostostal-Warszawa”. Zaczynał praktykę jako stażysta...

Marek Łagoda

Dr hab. inż. Marek Łagoda ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalności budownictwo mostowe w 1973 r. Tytuł dra nauk technicznych uzyskał na Politechnice Wrocławskiej w 1982 r. Habilitował się w 2006 r. na Politechnice Krakowskiej. Od...

Jan Piekarski

Jan Piekarski urodził się 11 stycznia 1953 roku w Warszawie, mieście z którym jego rodzina jest związana od pokoleń. Maturę w żoliborskim Liceum Ogólnokształcącym Nr 41 im. Joachima Lelewela zdał w roku 1971. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii...

Bolesław Kłosiński

Dr inż. Bolesław Kłosiński urodził się 21.06.1938 r. w Warszawie. W 1955 r. ukończył I Liceum im. Kopernika w Łodzi, a w r. 1961 studia na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, specjalność „mosty i budowle podziemne”. Przez dwa...